KSP facebook group


VÝBOR KSP

Na této stránce se Vám dostává kontakt na jednotlivé členy výboru Klubu severských psů (KSP) a přibližuje konkrétní náplň jejich funkcí. Žádáme Vás proto, aby jste se obraceli vždy na konkrétní osobu, která Vám pomůže Váš požadavek řešit. S agendou, která jim nepřísluší se zajímat nebudou.

Číslo účtu pro převody v Kč: 2600838076/2010
Číslo účtu pro převody v €: 2900838078/2010

Předseda KSP Jan Brhel

PŘEDSEDA KSP
Jan Brhel
E-mail: predseda@polardogs.cz

- oficiálně zastupuje a jedná za Spolek navenek, s právem písemného pověření jiného člena výboru;
- zásadní organizační záležitosti Spolku projednává s výborem a po schválení vyřizuje sám nebo pověří vyřízením další členy výboru;
- při závažných, neodkladných záležitostech svolává mimořádné zasedání výboru, popř. kontaktuje ostatní členy Výboru a po konzultaci s nimi v dané záležitosti jedná, dle většinového názoru členů výboru;
- je odpovědný za správné hospodaření Spolku;
- zastupuje Spolek na valné hromadě ČMKÚ;
- při rovnosti hlasů při rozhodování je rozhodující hlas předsedy.

Místopředseda  Roman Habásko

MÍSTOPŘEDSEDA
Roman Habásko
Tel.: 607 807 564
E-mail: mistopredseda@polardogs.cz

- organizuje po projednání s výborem, pořádání bonitací, výstav a propagaci plemen zařazených do Spolku;
- zajišťuje komunikaci mezi členy výboru

Tajemnice Renata Piskacisová

TAJEMNÍK
Renata Piskacisová
Sadová 323
79055 Vidnava

Tel. 739 062 975
E-mail: tajemnik@polardogs.cz

- po pověření výborem vyřizuje korespondenci. Zpracovává veškeré zápisy z jednání Spolku a předkládá výboru ke schválení, a to do 30 dní;
- vede archiv Spolku;
- zpracovává podklady pro vyhodnocení spolkových soutěží.

  Ekonom a matrikář Štěpánka Mynářová

EKONOM a MATRIKÁŘ
Štěpánka Mynářová
Tel. 731 533 827
E-mail: ekonom@polardogs.cz

- je odpovědný za správné hospodaření Spolku;
- zajištuje veškerou evidenci a úkony, týkající se hospodaření Spolku;
- eviduje přijetí nových členů, vede evidenci stávajících členů. Organizuje zasílání přihlášek žadatelům o členství ve Spolku;
- je povinen vypracovat zprávu o hospodaření, ihned po podání přiznání za účetní období. Zprávu předkládá ke schválení na následující členské schůzi.

Propagační a sportovní referent Ilona Mikysková

PROPAGAČNÍ A SPORTOVNÍ REFERENT
Ilona Mikysková
Tel. 777 658 850
E-mail: propagace@polardogs.cz

- organizuje propagaci Spolku, plemen zařazených do spolku a akcí Spolkem pořádaných;
- propaguje psí sporty mezi členy KSP, informuje členy spolku o termínech závodů, zveřejňuje výsledky závodů ve zpravodaji a na webu;
- spolupracuje s ostatními organizacemi, které se psími sporty zabývají.

 Hlavní poradce chovu Renata Seidlová

HLAVNÍ PORADCE CHOVU
Renata Seidlová
Václavská 9
25075 Káraný

Tel. 734 315 128
E-mail: hlavniporadce@polardogs.cz

- vznáší připomínky k práci poradců chovu pro jednotlivá plemena;
- vykonává funkci smírčího orgánu v chovatelských sporech;
- vydává krycí listy pro psy chované poradci chovu pro jednotlivá plemena;
- v případě, že není obsazena funkce poradce chovu pro jednotlivá plemena, nahrazuje funkci poradce chovu.

PORADCI CHOVU PRO JEDNOTLIVÁ PLEMENA

 Poradce chovu pro plemeno aljašský malamut Jana Hynková
ALJAŠSKÝ MALAMUT

Jana Hynková
Alšova 343
551 01 Jaroměř

Tel. 605 862 770
E-mail: poradceAM@polardogs.cz

 Poradce chovu pro plemeno aljašský malamut Renata Seidlová
GRÓNSKÝ PES

Renata Seidlová
Václavská 9
25075 Káraný

Tel. 734 315 128
E-mail: hlavniporadce@polardogs.cz

Poradce chovu pro plemeno samojed
SAMOJED

Stanislava Bogdanová
Ohrobec 18
252 45 Zvole u Prahy

Tel. 732 419 515
E-mail: poradceSA@polardogs.cz

Poradce chovu pro plemeno sibiřský husky
SIBIŘSKÝ HUSKY

Jan Bradáč
Zahnašovice 82
76901 Holešov

Tel: 731 956 406
E-mail: poradceSH@polardogs.cz

- mají dozor nad chovem plemene, které zastupují. Jsou povinni upravovat podmínky chovu tak, aby s přihlédnutím na specifické vlastnosti plemene směřoval ke zkvalitnění plemene. Při tomto se vždy řídí standardem plemene;
- navrhuje úpravy chovných podmínek pro dané plemeno a vždy konzultuje s hlavním poradcem chovu a výborem Spolku;
- informuje členy o věcech, týkajících se chovu daného plemene;
- má právo nedoporučit spojení u jedinců, kteří už spolu dali nestandardní popř. geneticky defektní potomstvo, nebo kteří mají stejné genetické vady;
- navrhuje výboru spolku úpravu, popř. pozastavení použití chovných jedinců, kteří opakovaně prokázali předávání genetických vad, neslučujících se s chovem plemene.

KONTROLNÍ KOMISE

Předseda kontrolní komise

PŘEDSEDA KONTROLNÍ KOMISE
Pavel Franc
Tel. 737 047 202
E-mail: becresofshadows@seznam.cz

Člen kontrolní komise

ČLEN KONTROLNÍ KOMISE
Barbora Grdinová
E-mail: barys.husky@gmail.com

Člen kontrolní komise

ČLEN KONTROLNÍ KOMISE
Radka Dočekalová
E-mail: docekalova.r@email.cz

- sleduje činnost Spolku, hospodaření Spolku a provádí kontrolu hospodaření;
- je oprávněna pozastavit rozhodnutí výboru Spolku, pokud je v rozporu se stanovami;
- provádí kárná řízení jako samostatný orgán, výsledek kárného řízení s uplatněným kárným opatřením písemně předkládá výboru Spolku;
- výsledky kontrol nebo revizí písemně předkládá výboru, případně, při dřívějším zasedání, členské schůzi;
- všechny orgány a všichni členové jsou povinni při kontrolách oprávněným požadavkům kontrolní komise vyhovět
- předkládá výboru Spolku písemnou zprávu o závažných nedostatcích, které při své činnosti zjistí, s návrhy na opatření;
- předseda kontrolní komise se může účastnit schůzí výboru s hlasem poradním.

REDAKCE KLUBOVÉHO ZPRAVODAJE

Ilona Mikysková
Tel. 777 658 850
E-mail: imikyskova@gmail.com

- vydává a sestavuje Klubový zpravodaj
Máte-li nějaký hezký článek, příběh ze života s Vašim čtyřnohým přítelem, zajímavé nápady či rady nebo také úspěch či postřehy z výstav, závodů, pullingů či dogtrekingů, podělte se o zajímavosti a příběhy s námi. Rádi je uveřejníme i v našem zpravodaji a určitě neodmítáme ani zdařilejší fotografie. Redakce opravdu nemůže být všude! Děkujeme!

REDAKCE WEBU - WEBMASTER

Eva Černohubová
E-mail: evacernohubova@seznam.cz

- upravuje a spravuje webový portál KSP mimo členské sekce


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com