KSP facebook group


BONITACENásledující termíny bonitací jsou:

29.4.2022 – Nová Živohošť
18.9.2022 – Nová Živohošť

Další termíny a lokality budou přidány později.

Abychom omezili dlouhé čekání během bonitace, obdrží všichni přihlášení čas, kdy bude probíhat bonitace přihlášeného jedince.

Přihláška na bonitaci pouze přes www.dogoffice.cz

Pokud majitel bonitovaného jedince nepředloží při bonitaci všechna vyšetření potřebná k bonitaci, nebude majiteli vydána bonitační karta a do karty nebude zapsána chovnost.

Bonitace - co to je?
Bonitace slouží pro výběr jedinců do chovu. Jejím účelem je posoudit, zda předváděný jedinec netrpí dědičnými vadami a do jaké míry odpovídá standardu. Je prováděna především proto, aby pomohla vytvořit podmínky pro sestavení vhodných chovných párů. V žádném případě není jejím cílem hodnocení krásy psa, nejedná se tudíž o klasický popis exteriéru, známý z výstav psů. Slouží především jako pomůcka k výběru chovných párů tak, aby se zvýšil selekční tlak směrem k žádaným znakům a eliminovaly se znaky nežádoucí, a to spojováním jedinců, kteří nemají žádnou společnou vadu.

Bonitaci musí absolvovat každý jedinec, který má být zařazen do chovu. Jedná se vlastně o popisnou přehlídku, na které se hodnotí to, nakolik jedinec odpovídá standardu - hodnotí se exteriérové a částečně také povahové vlastnosti (v rámci možností krátké interakce se psem během posouzení). Důležitými podmínkami účasti na bonitaci jsou věk psa a výsledky zdravotních vyšetření - základní podmínky účasti na bonitaci a informace o průběhu bonitace najdete níže.

Jak se na bonitaci přihlásit?
Termíny bonitací budou vždy uveřejňovány v Klubovém Zpravodaji nebo na webu klubu. Bonitace je vždy pro psy a feny starší 15ti měsíců (s věkem pro použití do chovu od 18ti měsíců). Poplatek za bonitaci činí pro členy KSP 500,-Kč a pro nečleny 1500,-Kč. Hradí se převodem na účet klubu, nebo přímo na místě v hotovosti.
Číslo účtu: FIO Banka - 2600838076/2010

Jaká jsou zdravotní vyšetření povinná k uchovnění?
1) RTG vyšetření kyčelních kloubů na na DKK – minimální věk pro vyšetření DKK je 15 měsíců.
2) Platné oftalmologické vyšetření na dědičné oční vady (DOV).
2) Platné oftalmologické vyšetření na dědičné oční vady (DOV).
3) Genetická identifikace zvířete. Odběr pro laboratorní vyšetření bude prováděn vždy při bonitaci.
4) Vyšetření na hluchotu BAER test požadovaný u samojedů.

Nepovinné jsou genetické zdravotní testy pro daná plemena, vyhodnocení DLK.

Co si vzít na bonitaci?
S sebou na bonitaci nezapomeňte: očkovací průkaz, průkaz původu, výsledek vyšetření na DKK, vyšetření na dědičné oční choroby, BAER test u samojedů a doklad o zaplacení členského příspěvku.

Jak probíhá bonitace?
1) Na bonitaci je pes předveden v odpovídající fyzické a psychické kondici (tj. dobře osvalené zvíře bez váhových odchylek směrem nahoru nebo dolů, zdravě sebevědomé, přiměřeně ovladatelné).
2) Pes musí být předváděn čistý, a to na vodítku, ne v postroji, ne na ostnatém nebo stahovacím obojku.
3) Pes je předváděn v normální, vyrovnané chůzi, v normálním, vyrovnaném klusu a ve výstavním (klidovém) postoji.
4) Pes si musí nechat bez problémů nechat změřit kohoutkovou výšku, prohlédnout skus a počet zubů, u samců prohmatat varlata.
5) Agresivní zvířata nemohou být bonitována.
6) Bonitovat se mohou i zvířata, jež nemají doložena všechna potřebná zdravotní vyšetření. Zápis o uchovnění do PP se však v tom případě provede až po doložení všech zdravotních výsledků platných pro dané plemeno.
7) Podmínkou pro úspěšnou bonitaci je účast na výstavě pořádané Klubem severských psů. Pro plemeno Samojed je nutné získat na výstavě minimálně známku Velmi dobrý. Pro ostatní plemena, je pro rok 2019, povinná pouze účast na výstavě bez minimální známky.

Klub doporučuje provést i genetické testy na dědičné choroby, vždy pro daná plemena, dle predispozice.Postup vyhodnocování RTG na DKK
Doporučujeme Vám, abyste se s vyšetřením RTG na zhotovení snímku k posouzení na dysplazii kyčelních kloubů raději obraceli na specializovaná pracoviště, která mají daleko více zkušeností i za cenu toho, že pojedete místo k Vašemu (jinak skvělému veterináři) na o několik kilometrů vzdálenější pracoviště. Snímek nejenom, že musí být kvalitně zhotovený (nerozmazaný, kontrastní, souměrný podle středové osy), ale musí také splňovat další náležitosti jako je velikost, zobrazení těch správných partií a jednoznačná identifikace snímku. Nekvalitní nebo nestandartní snímek by zkreslil výsledek vyšetření a proto ho posuzovatel (pro KSP MVDr Lukáš Duchek) nemůže, ba dokonce nesmí vyhodnotit. RTG kyčelních kloubů se provádí v celkové anestezii ve věku minimálně 15 měsíců. Proto případné nabídky na zhotovení RTG na DKK bez narkózy rovnou odmítejte, neboť bez celkové anestezie, kdy dochází k uvolňování svalů, nelze jedince do polohy požadované pro RTG kyčelních kloubů vůbec dostat. Stejně tak důležité je, aby jedinec byl správně uložen a to buďto do speciální RTG kolébky nebo zdravotnické fixační dlahy. Rozhodně není vhodné provádět snímkování bez těchto pomůcek "na holých zádech". Spolu s provedeným snímkem odešle veterinář, který Vám RTG zhotovil, i průvodku (doklad - 4x) na adresu MVDr. Duchka. Po obdržení snímku na kliniku se Váš snímek posoudí a administrativní pracovnice, která má tuto činnost na starosti, Vám domů odešle složenku typu C, kterou Vy uhradíte. Je to poplatek za vyhodnocení snímku (500,-Kč). Po domluvě uhradíte poplatek za vyhodnocení na účet. Pokud si necháte vyhotovit RTG snímek přímo u MVDr. Duchka, máte vyhodnocení zdarma. To samé platí i u RTG na DLK.

Co s sebou na snímkování RTG na DKK?
Průkaz původu vyšetřovaného jedince (pro záznam o zhotovení RTG) -2 dospělé pomocníky (nelze těhotnou ženu) - Psa, který 24 hodin před zákrokem nežral, pití ponechte -Jedinec musí splňovat přípustnou věkovou hranici pro zhotovení RTG na DKK.
Ceny zákroků jsou u veterinářů různé a většinou jsou smluvní, ovlivnitelné místem, moderností a módností pracoviště. Hodně se pak také odvíjí od preparátů. které se použijí. Na veterinární klinice MVDr. Lukáše Duchka Vás tento zákrok s možností okamžitého výsledku vyhodnocení snímku vyjde na 2600,-Kč (orientační cena!), v případě loktů je to asi o 1700,- více. Tím by Vám odpadlo nejen čekání na výsledek, ale také 2x cesta na poštu (zaplacení složenky a vyzvednutí výsledku v případě, že nebudete doma).

RTG na DKK pro Klub severských psů vyhodnocuje:
MVDr. Lukáš Duchek
Vetcentrum Duchek s.r.o.
K Hájům 946
155 00 Praha 5
Stodůlky

tel.: 251 617 564, 251 511 651
mobil: 775 688 637

Co je to BAER test?
Jedná se o měření elektrické aktivity ve sluchovém aparátu vnitřního ucha v závislosti na zvukovém impulsu a zobrazující se jako křivka podobně jako například EKG. Odpověď z ucha postiženého hluchotou je pouze zvlněná linie. Vlastní testace spočívá v aplikaci miniaturních elektrod na kůži před každým uchem a na temeni hlavy. Některá pracoviště testaci provádějí bez nakrozy, u klidných jedinců, použitím spon, na některých klinikách používají lokální anestezii a aplikaci miniaturních jehliček. Celková sedace je nutná jen u některých velmi neklidných jedinců. Každé ucho je testováno zvlášť pomocí zvukových stimulů vysílaných testovacím přístrojem do malého sluchátka.
Testace jednoho štěněte netrvá déle než 10-15 minut. Minimální věk pro testování je stanoven na 35 dnů, ale standardně se doporučuje vyšetřovat až v 7 týdnech s ohledem na vývoj sluchového aparátu po narození.
V ČR najdete několik klinik, která toto vyšetření provádějí.

Dědičné oční vady
Veterinární oftalmologie navazuje na základní klinické vyšetření pacienta a vyžaduje další odborné znalosti veterinárního lékaře a odpovídající technické vybavení. Vyšetření oka nelze vytrhnout z kontextu celkového zdravotního stavu, ale musí být vždy součástí kompletního vyšetření: je řada onemocnění, která se mohou manifestovat právě na očích např. psinka, alergie, diabetes mellitus, intoxikace, hepatitis, dehydratace, přítomnost parasitů…
Každé vyšetření začíná podrobnou anamnézou, tedy řadou otázek, které popisují vývoj onemocnění. Jak vzniklo, jestli je známá příčina, jak dlouho trvá, celkové chování pacienta, výskytu onemocnění u jiných zvířat v chovu čí vrhu, v němž pacient žije.
Celá řada onemocnění oka má genetickou predispozici, a proto je nutné mít v povědomí i možné nálezy u jednotlivých plemen. Nevyšetřujeme pouze pacienty, kteří mají nějaký problém na očích, ale i zcela zdravé jedince, kteří budou zařazeni do chovu, nebo se aktivně rozmnožují. U každého plemena jsou popsány určité predispozice pro daná onemocnění a ty se pak více hlídají ...

MVDr. Jiří Beránek


Klinické vyšetření očí je možné provést u kteréhokoliv specialisty. Seznam veterinářů-očních specialistů naleznete na stránkách České veterinární komory.


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com