KSP facebook group


PRACOVNÍ CERTIFIKÁT

Pracovní certifikát je udělen na základě zkoušek z výkonu severských psů. Opravňuje k zařazení psa/feny do třídy pracovní na všech druzích výstav konaných pod záštitou FCI. Certifikát je udělen za splnění podmínek pracovního výkonu psa, nebo feny v jednotlivé specializaci.

Specializací se rozumí:
            A. Pulling dog (PD) – splnění podmínek v disciplíně tah břemene
            B. Trekking dog (TD) - splnění podmínek v disciplíně dogtrekking
            C. Sled dog (SD) - splnění podmínek v disciplíně saňový sport
            D. Cart dog (CD) – splnění podmínek v disciplíně závody na suchu

Podmínky pro získání pracovního certifikátu: Majitel jedince, který bude plnit podmínky pracovní třídy, je povinen tohoto jedince nahlásit určené odpovědné osobě pro konkrétní akci, kde bude plnit podmínky pracovní třídy, nejméně 1 měsíc před konáním této akce, nebo telefonicky přímo odpovědné osobě, minimálně tři dny před oficiálním zahájením akce. Majitel jedince je povinen prokázat totožnost jedince přímo na místě konaní akce odpovědné osobě určené pro konkrétní akci, a to předložením originálu průkazu původu a před-vyplněné karty jedince.
Seznam konaných akcí a odpovědných osob pro konkrétní akci je uveden v jednotlivých sekcích na webu klubu. Nebo na oficiálních stránkách jednotlivých specializací: www.mushing.cz a www.dogtrekking.cz.


A) PULLING (tah břemene)

- sáně a sníh – 7 násobek hmotnosti psa/feny
- vozík – 15 násobek hmotnosti psa/feny
- vozík a koleje – 30 násobek hmotnosti psa/feny
Všechny výkony musí být dosaženy v rámci organizovaného závodu a současně v předepsaném čase.
Nebude brán zřetel na dodatkové pokusy a pokusy mimo soutěž.

Karta jedince: pdf | doc              Osvědčení o specializaci PD: pdf | doc


B) Dogtrekking

Jeden pes/fena = 200 km. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Výkon musí být dosažen v pořadateli předepsaném čase. Započítány budou jen dokončené soutěže.
U kategorie A. a B. bude jako doklad o splněných výkonech uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina).

Karta jedince: pdf | doc              Osvědčení o specializaci TD: pdf | doc


C) Saňový sport

Jeden pes/fena = 75 km v zápřahu se saněmi. Počítají se závody v zápřahu, pulka a skijöring. Nerozlišuje se sprint, mid a long. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.
Jako doklad o splněných výkonech v kategorii C. bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa spřežení vystaven doklad o jeho účasti ve spřežení.

Karta jedince: pdf | doc              Osvědčení o specializaci SD: pdf | pdf


D) Závody na suchu

Jeden pes/fena = 100 km. Počítají se závody Canicross, Scooter, Bikejöring a káry. Nerozlišuje se sprint a mid. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.
Jako doklad o splněných výkonech v kategorii D bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa vystaven doklad o jeho účasti.

Karta jedince: pdf | doc              Osvědčení o specializaci CD: pdf | doc


Po splnění podmínek pro zařazení do pracovní třídy odešle majitel psa/feny žádost (osvědčení o specializaci) o zařazení psa do třídy pracovní společně s kopií PP a kopiemi ověřených výsledkových listin na adresu odpovědné osoby v klubu. Na nejbližší výborové schůzi klubu bude žádost doporučena ke schválení. Poté bude majiteli psa/feny orgány ČMKU vystaven mezinárodní certifikát pro zařazení psa do třídy pracovní.
Každý pes/fena, který/á splní podmínky pro zařazení do pracovní třídy, obdrží od klubu doklad o složení předepsané zkoušky a osvědčení o specializaci.
Specializace bude psovi/feně zapsána do Plemenné knihy. Jeho potomci pak budou mít v PP zápis o specializaci rodiče.
Klub provede zápis o vykonání zkoušky do PP v rubrice Ostatní záznamy.
Pes/fena, kteří získají minimálně dvě různá osvědčení o specializaci, získají od klubu titul Klubový šampion práce.
Klub je zodpovědný za řádné vedení a archivování evidence o splněných podmínkách jednotlivých psů/fen.


Osvědčení o specializaci (pdf) zasílat na adresu: Renata Piskacisová, Sadová 323, 790 55 Vidnava

Propozice a termíny závodů jsou uvedeny na www.mushing.cz.
Na níže uvedených akcích se můžete váš seveřan ucházet o pracovní certifikát během sezóny 2020/2021:

TERMÍNY ZÁVODŮ 2020/2021

POTVRZENÍ PRACOVNÍCH CERTIFIKÁTŮ

05.09.2020 - 06.09.2020 FITMIN Lesná 2020
Lesná v Krušných horách

12.09.2020 - 13.09.2020 ManMat Canicross Okolohradce
Hradec Králové, rekr. areál Biřička

18.09.2020 - 20.09.2020 Ježdění na Valše 2020
Louka u Olešnice

26.09.2020 - 27.09.2020 Tlapkros 2020
Libovice (okr. Kladno)

03.10.2020 - 04.10.2020 Hrobská jízda
Hrob u Teplic

Roman Habásko (KSP)
mob.: 607 807 564, asamara@seznam.cz

10.10.2020 - 11.10.2020 Memoriál Jaroslava Svobody
Abertamy

Roman Habásko (KSP)
mob.: 607 807 564, asamara@seznam.cz

17.10.2020 - 18.10.2020 Fitmin
Kemp Brodský - Červený Kostelec

Ota Janko (SA)
mob.: 775 177 839, ota.janko@seznam.cz

24.10.2020 - 25.10.2020 Mushing pod věží - Radíkovský cross
Chata pod Věží Radíkov u Olomouce

31.10.2020 - 01.11.2020 Lady Brighit Magadan
Červenohorské sedlo

07.11.2020 - 08.11.2020 Břežanská stopa
Březany u Horažďovic

Dušan Bílek (SA)
mob.: 606 624 876
d.bilek79@gmail.com

14.11.2020 - 15.11.2020 Kennel's Favourite SPRINT a MID Stochov
Stochov u Vodojemu

Dušan Bílek (SA)
mob.: 606 624 876
d.bilek79@gmail.com

21.11.2020 - 22.11.2020 MR Hradecký SPRINT + MID
Běleč nad Ohří

Dušan Bílek (SA)
mob.: 606 624 876
d.bilek79@gmail.com

17.12.2020 - 20.12.2020 ČUS SPRINT + MID na Zadově
Lyžařský areál Zadov na Šumavě

Dušan Bílek (SA)
mob.: 606 624 876
d.bilek79@gmail.com

09.01.2021 - 10.01.2021 Eduardův Sprint
Abertamy

Roman Habásko (KSP)
mob.: 607 807 564, asamara@seznam.cz

09.01.2021 - 10.01.2021 MR Eduardův Mid
Abertamy

Roman Habásko (KSP)
mob.: 607 807 564, asamara@seznam.cz

09.01.2021 - 10.01.2021 Horní Mísečky Vol. 1

23.01.2021 - 24.01.2021 MR Tři Studně sprint - Horník

23.01.2021 - 24.01.2021 Janovičky u Broumova

23.01.2021 - 24.01.2021 Tři Studně mid - Horník

26.01.2021 - 30.01.2021 MR Šediváčkův long 300
Deštné v Orlických horách

Roman Habásko (KSP)
mob.: 607 807 564, asamara@seznam.cz

27.01.2021 - 30.01.2021 MR Šediváčkův long 200
Deštné v Orlických horách

Roman Habásko (KSP)
mob.: 607 807 564, asamara@seznam.cz

30.01.2021 - 31.01.2021 FITMIN Lesná 2021
Lesná v Krušných horách

30.01.2021 - 31.01.2021 Českou Kanadou - Memoriál Bohumíra Kremličky
Rajchéřov - Staré město p. Landštejnem

13.02.2021 - 15.02.2021 Ledová jízda - memoriál Dr.Václava Vojtěcha
Pec pod Sněžkou


Majitel psa / feny je povinen prokázat totožnost jedince před započetím plnění pracovní třídy předložením originálu průkazu původu určené odpovědné osobě jednoho z chovatelských klubů. Dále je povinen předat vyplněnou kartu jedince pro plnění pracovní třídy a to odpovědné osobě v pátek, den před startem závodu. Nejpozději však při prezentaci. Bez předání dokumentů a ověření čipu psa nebude majiteli psa potvrzeno plnění pracovní třídy na konkrétním závodě.
Pracovní třídu nelze plnit v kategoriích příchozí a turistická.

grónský pes


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com