KSP facebook group


RANKING KSPBodovací tabulka soutěže v .pdf    |     Přihláška do soutěže

Ranking je klubová soutěž o výstavně nejúspěšnějšího jedince a nejúspěšnější chovatelskou stanici za kalendářní rok.

Psi a feny soutěží odděleně a to ve třech kategoriích – Vítěz rankingu mladých, Vítěz rankingu, Vítěz rankingu veteránů a Vítězná chovatelská stanice. Přihlášení do jednotlivé kategorie je určeno věkem přihlášeného jedince. Členové klubu do soutěže zasílají výsledky ze 7 výstav za uplynulý kalendářní rok (kopie posudků z výstav), kde jedinec dosáhl nejvyššího hodnocení, dle bodovací tabulky soutěže. Do soutěže se započítává pouze nejvyšší bodová hodnota za nejvyšší ocenění na výstavě, body za jednotlivá ocenění na výstavě se nesčítají. Při rovnosti součtu bodů jedinců v kategorii bude zvýhodněn starší jedinec. Pes či fena mohou být přihlášeni do dvou kategorií současně (junior/dospělý nebo dospělý/veterán) a současně zvítězit v obou kategoriích. Pes nebo fena může být vítězem Rankingu opakovaně. Vyhlášení výsledků je na Klubové výstavě pořádané klubem.

samojed

Přihlášku do soutěže a výsledky z výstav (kopie posudků) je třeba poslat nejpozději do 31.1. následujícího roku.
Přihlášky do Rankingu zaslané s pozdějším datem nebudou přijaty do soutěže, stejně jako přihlášky neúplné. Pokud je jedinec ve spoluvlastnictví více osob, musí mít všichni spolumajitelé nepřerušené členství v klubu v roce, za který je jedinec přihlášen a také za rok v kterém je Ranking vyhlášen. V případě přihlášení nového člena klubu během kalendářního roku, jsou do soutěže započítány výstavní výsledky od data přihlášení člena klubu.

Přihlášku a podklady pro Ranking (kopie výstavní přílohy a kopie posudků z výstav - pokud nejsou zapsané výsledky ve výstavní příloze, včetně doložení titulů ze závěrečných soutěží - foto z vyhlášení pořadí, screen výsledků z webu pořadatele atd. je nutné zaslat, poštou nebo elektronicky, na adresu tajemníka klubu.


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com