KSP facebook group


KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE


Titul Klubového šampiona práce získává jedinec, který získal minimálně dvě různá osvědčení o specializaci (pracovní certifikát).

Slavnostní vyhlášení Klubových šampionů, předání diplomu a poháru (medaile) se koná na výstavě pořádané klubem.
Titul lze zapsat do průkazu původu jedince. Pro zapsání je nutné zaslat diplom o získání titulu na sekretariát Českomoravské kynologické unie, společně s kopií průkazu původu a výstavní přílohou.


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com