KSP facebook group


HISTORIE KLUBU

V dubnu 1984 byl v Praze na Výstavišti Holešovice (dříve Park kultury a oddechu Julia Fučíka) založen Klub severských psů, z.s. (původní název Klub chovatelů psů severských plemen a později Klub chovatelů psů severských plemen a jezdců se psím spřežením). KSP vznikl vystoupením z Klubu málopočetných plemen. Hlavní zásluhu na tom měla ing. Hana Petrusová (dříve CHS Del Monte CS), Alena Kůrová (dříve CHS of Magnolia CS) a Vladimíra Hradecká.

samojed

Při založení měl Klub 23 členů. Nejvíce v historii byl počet členů 1200 a to bylo v 90. letech, kdy severská plemena zažívala boom.
První předseda Klubu byla Vladimíra Hradecká. Dále se v této funkci vystřídali Ing. Jiří Krejčí, MVDr. Petr Prokeš, Pavel Vrňák, Ilona Mikysková, Karel, Hořák, Pavel Kučera, opětovně Ilona Mikysková a od roku 2015 je to Jan Brhel.Můžeme se pochlubit i tím, že někteří z členů Klubu jsou jimi od počátku fungování (např. Libuše Pečená, Stanislava Bogdanová, Ilona Mikysková, Marie Kůrová).
Nyní se počet členů KSP ustálil na cca 140. V posledních letech pořádá klub 3 výstavy se zadáváním titulu CAC a CAJC z toho jedna je klubová se zadáváním titulu Klubový vítěz.
Jsme rádi, že se naši členové nezúčastňují „pouze“ výstav, ale i závodů a to úspěšně.


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com