KSP facebook group


KLUBOVÝ ŠAMPION KSPBodovací tabulka     |     Přihláška

Klubový šampion je klubová soutěž o tituly Klubový junior šampion, Klubový šampion, Klubový veterán šampion.
Psi a feny soutěží odděleně a to ve třech kategoriích – mladý, dospělý a veterán. Přihlášení do jednotlivé kategorie je určeno podmínkami pro danou kategorii. Členové klubu do soutěže zasílají výsledky z výstav (kopie posudků z výstav), kde jedinec dosáhl hodnocení započítávaného do soutěže, dle bodovací tabulky. Do soutěže se započítává pouze nejvyšší bodová hodnota za nejvyšší ocenění na výstavě, body za jednotlivá ocenění na výstavě se nesčítají. Pes nebo fena mohou získat titul Klubový šampion, v každé z kategorií, pouze jednou. K udělení titulu je nutná účast na klubové výstavě pořádané klubem a získání známky Velmi nadějná či Výborná. Pokud je jedinec ve spoluvlastnictví více osob, musí mít všichni spolumajitelé nepřerušené členství v klubu v roce, za které jsou započítány body a také za rok, v kterém je titul udělen.
Podmínky pro získání titulů:


KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION:

a) Celkový počet získaných bodů: 100
b) Získaní bodů do soutěže v období do 24. měsíců věku jedince.
c) Účast na Klubové výstavě se získáním ocenění velmi nadějná nebo výborná.


KLUBOVÝ ŠAMPION

a) Celkový počet získaných bodů: 500
b) Získání bodů od výstavní třídy mezitřída až do dosažení věku 8 let jedince.
c) Účast na Klubové výstavě se získáním ocenění Výborná.
d) Body započítané pro titul Klubový junior šampion, získané ve třídě mezitřída, nelze již započítávat získání titulu Klubového šampion.


KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION

a) Celkový počet získaných bodů: 80
b) Získání bodů od dosažení 8 let věku jedince.
c) Účast na Klubové výstavě se získáním ocenění Výborná ve třídě Veteránů


Přihláška do soutěže se zasílá až po dosažení požadovaného počtu bodů k získání titulu. Neúplné přihlášky zaslané do soutěže nebudou přijaty.

Slavnostní vyhlášení Klubových šampionů, předání diplomu a poháru (medaile) se koná na výstavě pořádané klubem.
Titul lze zapsat do průkazu původu jedince. Pro zapsání je nutné zaslat diplom o získání titulu na sekretariát Českomoravské kynologické unie, společně s kopií průkazu původu a výstavní přílohou.

Přihlášku a podklady do soutěže (kopie průkazu původu, kopie výstavní přílohy a kopie posudků z výstav - pokud nejsou zapsané výsledky ve výstavní příloze, včetně doložení titulů ze závěrečných soutěží - foto z vyhlášení pořadí, screen výsledků z webu pořadatele atd.) je nutné zaslat, poštou nebo elketronicky, na adresu: tajemníka klubu.


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com