KSP facebook group


DOGTREKKING

Dog-trekking je extrémním kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě).

Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekking lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém dogtrekkingu je doporučená délka etapy min. 40km. Účastníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že vstupují do akce výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

Dog-trekking je kynologickým outdoorovým sportem, který vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.

Dogtrekking

Odpovědná osoba za Klub severských psů pro nahlášení plnění pracovního certifikátu na závodech dogtrekkingu je Monika Mundilová, email: m.mundilova@seznam.cz, +420 773 700 489

Pracovní třída se dá plnit pouze na níže uvedených závodech zařazených do seriálu MČR v dogtrekkingu nebo MČR DOGMID. Plnění na jiných závodech či na kratších tratích není možné. Na závody je možné se přihlásit pouze se psem, který již dosáhl věku 18 měsíců.

Potvrzení je možné pouze pro členy Klubu severských psů, Samojed Klubu a členy AMKČR. Servis spojený s vydáním pracovního certifikátu si zajišťuje každý klub svým členům sám.

POSTUP PŘI PLNĚNÍ PRACOVNÍHO CERTIFIKÁTU:

- na webu Klubu severských psů si stáhněte kartu jedince a vypište její hlavičku (musíte uvést jméno a všechny údaje tak, aby byly shodné s údaji v průkazu původu)
- vyberte si v seznamu závod, kterého se chcete zúčastnit
- při přihlášení je vaší povinností nahlásit plnění pracovní třídy:
     - organizátorům závodu
     - osobě pověřené Klubem severských psů (poradceSH@polardogs.cz)
- do přihlášky je nutné vepsat celé jméno psa včetně chovatelské stanice
- potvrzování pracovní třídy není nárokové, nelze zajistit přítomnost pověřených osob na všechny závody
- při prvním potvrzení je vaší povinností mít s sebou originál průkazu původu psa pro ověření údajů na kartě jedince
- při každém potvrzení probíhá kontrolní identifikace čtením mikročipu nebo tetování (pes či fena musí být přítomni při potvrzení)
- POTVRZOVÁNÍ PROBÍHÁ VŽDY IHNED PO SKONČENÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DANÉHOZÁVODU (nelze tedy potvrzovat ihned po dokončení apod.)
- potvrzení musí být vždy úplné, tzn. musí obsahovat razítko klubu a podpis osoby pověřené klubem, razítko a podpis organizátora závodu
- zpětné potvrzení pracovní třídy není možné
- za potvrzování pracovních certifikátů na daném závodě nese odpovědnost ten klub, jehož pověřená osoba byla nahlášena k potvrzování
- potvrzené výsledkové listiny od pořadatele dostane pověřená osoba a ta se zavazuje předat je zástupcům všech klubů, kteří mají na starosti vyřizování certifikátů na ČMKU (kvůli následné kontrole při vyřízení certifikátu)
- potvrzování pracovní třídy není nárokové, nelze zajistit přítomnost pověřených osob na všechny závody
- POKUD NEBUDOU DODRŽENY PODMÍNKY UVEDENÉ VÝŠE, MÁ POVĚŘENÁ OSOBA PRÁVO POTVRZENÍ PRACOVNÍ TŘÍDY ODMÍTNOUT

TERMÍNY ZÁVODŮ MČR V DOGTREKKINGU A SERIÁLU MČR DOGMID
S MOŽNOSTÍ POTVRZENÍ PLNĚNÍ PRACOVNÍ TŘÍDY:

23. - 31.3.2024 ZDE JSOU LVI - Monika Mundilová (KSP)
11. - 14.4.2024 ŠLAPANICKÝ VLK - Monika Mundilová (KSP)
13. – 16. 4. 2023 DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK - Monika Mundilová (KSP)
30.5. - 2.6.2024 V SRDCI ČESKA - Monika Mundilová (KSP)
27. - 30.6.2024 BESKYDSKÝ PUCHÝŘ - Zuzana Dluhošová (AMKČR)
12. - 14.7.2024 STOPOU STREJDY ŠERÁKA - Jan Ďásek (SK)
19. - 22.9.2024 DT KOŠŤÁLOV - Monika Mundilová (KSP)
25. - 28.10.2024 VALAŠSKÁ VLČICA - Zuzana Dluhošová (AMKČR)

Termíny dalších závodů, kde se bude možné plnit pracovní třídu, budeme aktualizovat průběžně podle možností pověřených osob.

Kontakty na osoby odpovědné za jednotlivé kluby:
Monika Mundilová (KSP): +420 773 700 489, m.mundilova@seznam.cz
Jan Ďásek (SK): +420 731 522 762, daspegas@gmail.com
Zuzana Dluhošová (AMKČR): +420 735 171 122, Wizdyk@atlas.cz

Termíny závodů MČR v dogtrekkingu:
Více informací naleznete ZDE.

Termíny závodů MČR DOGMID:
Více informací naleznete ZDE.


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com