KSP facebook group


NOVINKY

VÝSLEDKY NORTHERN CUP 2024

VÝSLEDKY SOBOTA 20.4.2024: ZDE | FOTOGALERIE: ZDE

BIS: Sibiřský husky Yosemite Hakuna Vota, maj.: Tetiana Karpenko (UA)
Rozhodčí: Katarzyna Szutkiewicz (PL), Andrzej Szutkiewicz (PL), Elaine Walker (IRL), Thomas Schonberger (USA), Anne R Palmer (USA), Shilon L. Bedford (USA)


VÝSLEDKY NEDĚLE 21.4.2024: ZDE | FOTOGALERIE: ZDE

BIS: Samojed Dorota Machalova Breed Love, maj.: Michaela Janáková (CZ)
Rozhodčí: Katarzyna Szutkiewicz (PL), Andrzej Szutkiewicz (PL), Elaine Walker (IRL), Thomas Schonberger (USA), Anne R Palmer (USA), Shilon L. Bedford (USA)

CZECH NORTHERN CUP 2024 - KATALOGY

KATALOG - KV 20.4.2024 SOBOTA

KATALOG - KV 21.4.2024 NEDĚLE

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA KLUBOVÉHO OBLEČENÍ

Speciální výroční série klubového oblečení, která byla navržena exkluzivně k oslavě 40. výročí našeho klubu.
Máme pro vás připravenou širokou škálu produktů, včetně triček, mikin, bund, čepic, čelenek, nákrčníků, a dokonce i podložek pro vaše mazlíčky. ZDE naleznete kompletní přehled všech položek k objednání.
Chcete-li si zajistit svůj kousek exkluzivního klubového oblečení s dodáním na výstavě, nezapomeňte objednat nejpozději do 15. března 2024!
Můžete si také objednat klubové oblečení s dodáním na vaši adresu, tyto objednávky budou vyřízeny ihned po výstavě.

Objednání je možné pomocí formuláře, který najdete na ZDE

CZECH NORTHERN CUP 2024

PROPOZICE: ZDE

PF 2024


CZECH NORTHERN CUP 2024

23.9.2023 KLUBOVÁ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVA

GALERIE: ZDE
Rozhodčí: K.Seidlová (CZ), E.Upmeijer (NLD)


BIS: Sibiřský husky AGLOOLIK DOUBLE AGENT

KATALOGY SPECIÁLNÍ A KLUBOVÉ VÝSTAVY 23.9.2023

Speciální výstava: ZDE
Klubová výstava: ZDE

POZVÁNKA NA SPECIÁLNÍ A KLUBOVOU VÝSTAVU

PROPOZICE: ZDE
PŘIHLÁŠKY: www.dogoffice.cz

VÝSLEDKY NORTHERN CUP 2023

VÝSLEDKY SOBOTA 29.4.2023: ZDE
Fotogalerie: ZDE

BIS: Sibiřský husky IF I ONLY HAD A BRAIN Winter Melody
Maj.: Jose Luis Gomez Sanchez (PL)
Rozhodčí: Ivelin Todorov (BUL), Andrzej Szutkiewicz (PL)

VÝSLEDKY NEDĚLE 30.4.2023: ZDE
Fotogalerie: ZDE

BIS: Sibiřský husky IF I ONLY HAD A BRAIN Winter Melody
Maj.: Jose Luis Gomez Sanchez (PL)
Rozhodčí: Andrzej Szutkiewicz (PL), Ivelin Todorov (BUL)

KATALOGY CZECH NORTHERN CUP 2023

KATALOG NEDĚLE: ZDE


KATALOG SOBOTA: ZDE

CZECH NORTHERN CUP 2023

PROPOZICE: ZDE

Vážení přátelé, majitelé, chovatelé a příznivci severských plemen!

Venku mizí sníh, mráz už vládu přepouští jaru, a to znamená jediné - váš výstavní víkend v areálu Juniorcampu Tobogán na Nové Živohošti se nezadržitelně blíží.

Přihlášky na letošní Klubové výstavy a bonitaci jsou otevřeny.
Přihlásit se můžete online na adrese www.dogoffice.cz.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo pro vás zajistit atraktivní zahraniční rozhodčí, kteří jsou opravdovými specialisty na severská plemena.
Pěvně doufáme, že žádná nepřízeň počasí nás letos nečeká, nepřekazí naše plány a nepřijdete o oblíbenou akci, plnou zábavy, soutěží a setkání s přáteli.

Připravili jsme pro vás Klubovou výstavu se zadáním titulu Klubový vítěz a Klubovou výstava bez zadání titulu Klubový vítěz, v termínu 29. – 30.4.2023.
Bonitace se bude konat dne 28.4.2023.

Věříme, že si nikdo z vás nenechá ujít příležitost zúčastnit se této klubové události.

Výbor KSP

CZECH NORTHERN CUP 2023

PROPOSITIONS: HERE

Dear friends, owners, breeders and fans of Nordic breeds!

The snow is disappearing outside, the frost is already giving way to spring, and that means only one thing - your show weekend at the Juniorcamp Tobogan complex at Nova Zivohost is coming unstoppably.

Entries for this year's Club shows are open.
All the shows can be registered online at www.dogoffice.cz.

We are very happy that we managed to bring for you attractive foreign judges who are real specialists in Nordic breeds.
We sincerely hope that any bad weather awaits us this year, it will not disrupt our plans and you will not miss the popular event, full of fun, competitions and meeting friends.

The Club Show with the title Club Winner and the Club Show without the title Club Winner are waiting for you, in the dates of April 29 and April 30, 2022.
We believe that none of you will miss the opportunity to participate in this club event.

Club Committee

VÝSTAVY PLÁNOVANÉ V ROCE 2023

29.4.2023 Nová Živohošť – Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz
30.4.2023 Nová Živohošť – Klubová výstava

23.9.2023 Nová Živohošť – Speciální výstava (plemena Sibiřský husky a Grónský pes)
23.9.2023 Nová Živohošť – Klubová výstava (plemena Aljašský malamut, Samojed)

ČLENSKÁ SCHŮZE 29.4.2023

Formulář pro zasílání vašich návrhů do diskuze na členské schůzi: ZDE.

FOTO ze SPECIÁLNÍ VÝSTAVY 17.9.2022


GALERIE: ZDE

KATALOG SPECIÁLNÍ VÝSTAVY 2022


Sobota 17.9.2022: ZDE

14.9.2022 DOPLNĚNY TERMÍNY PRO PLNĚNÍ PRACOVNÍCH CERTIFIKÁTŮ

Kompletní seznam termínů najdete na stránce ZDE.

VÝSTAVNÍ A SPORTOVNÍ VÍKEND SE SEVEŘANY

Vážení,
výstavní a sportovní víkend na Nové Živohošti si společně užijeme již tento víkend. Určitě jste již natrénovali pro nedělní závody weight pullingu a uvidíme zajímavé výkony.

POZOR! Věnujte pozornost následujícím informacím, abychom si společně užili hezký, zábavný a pohodový víkend.

1) Sobotní přejímka psů a výdej čísel bude od 8:45 hod, začátek posuzování od 9:30.

2) Vstupní listy naleznete ve své přihlášce v www.dogoffice.cz.
Začátek posuzování pro jednotlivá plemena:
9:30 - Samojed a Grónský pes
9:40 - Sibiřský husky
11:00 - Aljašský malamut

3) Stakeout pro psy nebude možné udělat mezi chatkami v prostoru kempu, ale bude pro vás připraveno parkování na tzv. Psí pláži na břehu vodní nádrže, vzdálené od výstavních kruhů a restaurace cca. 150 m. Příjezd je přímou cestou k vodě, nikoliv přes brány kempu, následujte značení Psí pláž a poté se zaregistrujte na recepci Juniorcampu.

Celý tým organizátorů se již nyní na vás těší.

Výbor KSP

SHOW AND SPORTS WEEKEND WITH THE NORTHERNS

Dears,
The show and sports weekend in Nová Živohošť we will enjoy this weekend together. You must have already trained for Sunday's weight pulling competition and we will see some interesting performances.

ATTENTION! Pay attention to the following information so that we can enjoy a nice, fun and relaxing weekend together:
1) Satruday’s acceptance of dogs and issue of numbers will be from 8:45 am, start of judging from 9:30.

2) Entry confirmation can be found in your application in www.dogoffice.cz.
Start of judging for individual breeds:
9:30 - Samoyed a Greenland Dog
9:40 - Siberian husky
11:00 - Alaskan Malamute

3) Stakeout for dogs will not be possible between the cottages in the camp area, but will be prepared for you parking on the so-called Dog Beach on the shores of the dam, approx. 150 m away from the show rings and restaurants. Arrival is a direct path to the water, not through the camp gates, follow the signs for Dog Beach and then register at the Juniorcamp reception.

The whole team of organizers is already looking forward to you.

Club Committee

VÝSTAVNÍ A SPORTOVNÍ VÍKEND SE SEVEŘANY

Vážení přátelé, majitelé, chovatelé a příznivci severských plemen!
Podzimní výstavní a sportovní sezóna velmi rychle nahradí aktuální letní odpočinek a lenošení, proto již nyní byste měli věnovat pozornost tomu, co jsme pro vás připravili.
Naše pravidelná podzimní Speciální výstava se již po několikáté propojí se sportovní aktivitou. Tentokrát však aktivitou, které se má stát tradicí – závody weight pullingu.
Zapište si do svých kalendářů aktivně odpočinkový víkend v areálu Juniorcampu Tobogán na Nové Živohošti ve dnech 16.-18.9.2022.

V pátek 16.9.2022 proběhne BONITACE.
Přihlášky pouze online přes www.dogoffice.cz, nejpozději do 28.8.2022 (pokud nebude kapacita naplněna dříve).

V sobotu 17.9.2022 SPECIÁLNÍ VÝSTAVA s atraktivními rozhodčími ze zahraničí.
Přihlášky pouze online přes www.dogoffice.cz, nejpozději do 28.8.2022.
Propozice k výstavě najdete ZDE.

V neděli 18.9.2022 CZECH NORTHERN PULL
První ročník závodu v tahu břemene, který bude probíhat na upraveném tréninkovém vozíku a na zpevněném travnatém povrchu.
Přihlášky online na odkazu ZDE.
Startovné 300,- Kč se bude platit při prezentaci.
Prezentace do závodu od 8:30 hod.
Pravidla a rozdělení kategorií dle popisu weight pullingu na stránkách klubu - ZDE.
Pro členy Klubu severských psů možnost plnění pracovní třídy.

Věříme, že si s námi užijete nejen tradiční výstavu, ale zúčastníte se také závodů a necháte své čtyřnohé parťáky ukázat jak velkou mají sílu.

Výbor KSP

SHOW AND SPORTS WEEKEND WITH THE NORTHERNS

Dear friends, owners, breeders and fans of Nordic breeds!
The autumn show and sports season will very quickly replace the current summer rest and lazing around, so you should already pay attention to what we have prepared for you.
For the umpteenth time, our regular autumn Specialty show will be linked with a sports activity. This time, however, with an activity that should become a tradition – Weight pulling competitions.
Put an active relaxing weekend in your calendars at the Juniorcamp Tobogán in Nové Živohošt on 16-18 September 2022.

On Saturday 17/09/2022 SPECIALTY SHOW with attractive judges from abroad.
Entry only online via www.dogoffice.cz, with deadline 28th of August 2022.
Information to the show you find HERE.

On Sunday 18.9.2022 CZECH NORTHERN PULL
The first year of the weight pulling competition, which will take place on a modified training cart and on a reinforced grass surface. Entry online at THE LINK.
The entry fee of CZK 300 will be paid at the presentation.
Presentation to the contest from 8:30 a.m.
Rules and division of categories according to the description of weight pulling on the club website.
For members of the Nordic Dog Club, the possibility of filling a working class.

We believe that you will not only enjoy the traditional show with us, but also take part in competition and let your four-legged companions show how strong they are.

Club Committe

BAER TEST – UKONČENÍ POVINNÉHO VYŠETŘENÍ

Vážení,
po dobu posledních 5 let bylo u plemene samojed prováděno povinné vyšetření na hluchotu (BAER), jako podmínka pro uchovnění a využití v chovu. V rámci všech provedených vyšetření, celkem bylo testováno více než 150 jedinců, se neprokázal jediný případ hluchoty.
Jsme velmi rádi, že dne 1.4.2022 rozhodlo předsednictvo ČMKU o zrušení povinného testování a ponechalo další provádění na dohodě klubů zastřešujících plemeno samojed.
Výbor klubu se opakovaně snažil o dosažení zrušení povinnosti, protože nepovažuje testování na hluchotu za aktuální zdravotní problém u plemene samojed.
Oznamuje svým členům, že provádění testu na hluchotu (BAER) pro uchovnění a využití v chovu u plemene samojed již nebude nadále povinné, ale pouze dobrovolné.

NORTHERN CUP 2022

Galerie 30.4.2022: ZDE
Galerie 1.5.2022: ZDE


BIS sobota


BIS neděle

KATALOGY/CATALOGUES NORTHERN CUP 2022

Sobota/Saturday 30.4.2022: ZDE
Neděle/Sunday 1.5.2022: ZDE

NORTHERN CUP 2022 INFO

Vážení,
výstavní víkend na Nové Živohošti se nezadržitelně blíží a vašimi přihlášeními jsme dosáhli rekordního počtu severských psů ze všech ročníků CZECH NORTHERN CUP.

POZOR, věnujte pozornost následujícím informacím, abychom si společně užili hezký, zábavný a pohodový víkend.

1) Přejímka psů a výdej čísel bude od 8:00 hod, začátek posuzování od 9:00, a to po oba dny výstav.

2) Obědy budu každý den podávány od 11:00 hod, a to v samoobslužné jídelně, která se nachází v hlavní budově přímo u výstavních kruhů. Můžete využít také restauraci s obsluhou od 11:00hod., ale zde lze očekávat určitou čekací dobu na přípravu jídla.

3) Stakeout pro psy nebude možné udělat mezi chatkami v prostoru kempu, ale bude pro vás připraveno parkování na tzv. Psí pláži na břehu vodní nádrže, vzdálené od výstavních kruhů a restaurace cca. 150 m. Příjezd je přímou cestou k vodě, nikoliv přes brány kempu, následujte značení Psí pláž a poté se zaregistrujte na recepci Juniorcampu.

4) Sobotní večerní program s pohoštěním u grilovaného rautu začíná v 19:30 a čeká vás předání Klubových šampionátů, vyhlášení rankingu za rok 2021 a samozřejmě také pálení čarodějnic s opékáním vuřtů.

Celý tým organizátorů se již nyní na vás těší.

Výbor KSP

Dear,
the show weekend in Nová Živohošť is irresistibly approaching and with your entries we have reached a record number of Nordic dogs from all years of the CZECH NORTHERN CUP.

ATTENTION , pay attention to the following information so that we can enjoy a nice, fun and relaxing weekend together.

1) Acceptance of dogs and issue of numbers will be from 8:00 am, start of judgingfrom 9:00 AM, on both days of shows.

2) Lunch will be served every day from 11:00 am in the self-service dining room, which is located in the main building right next to the show rings. You can also use the restaurant with service from 11:00, but you can expect some waiting time to prepare food.

3) Stakeout for dogs will not be possible between the cottages in the camp area, but will be prepared for you parking on the so-called Dog Beach on the shores of the dam, approx. 150 m away from the show rings and restaurants. Arrival is a direct path to the water, not through the camp gates, follow the signs for Dog Beach and then register at the Juniorcamp reception.

4) The Saturday evening program with refreshments at the grilled banquet starts at 7.30 pm and you will be presented with the Club Championships, the announcement of the ranking for 2021 and, of course, the burning of witches with roasting wursts.

The whole team of organizers is already looking forward to you.

Club Committee

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 2022

Vaše návrhy k projednání na ČS zasílejte na tomto formuláři.

CZECH NORTHERN CUP 2022

Vážení přátelé, majitelé, chovatelé a příznivci severských plemen!

Blíží se jaro a s tím také náš pravidelný výstavní víkend v areálu Juniorcampu Tobogán na Nové Živohošti.

Jsme velmi rádi, že vám můžeme oznámit otevření přihlášek na letošní Klubové výstavy a bonitaci.

Obzvláště náš těší, že jsme pro vás mohli zajistit atraktivní zahraniční rozhodčí a pěvně doufáme, že žádná neočekáváná omezení nepřekazí naše plány a nepřijdete o oblíbenou akci, plnou zábavy, soutěží a setkání s přáteli.

Čeká na vás Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz a Klubová výstava bez zadání titulu Klubový vítěz, a to konkrétně v termínu 30.4. – 1.5.2022.

Bonitace se bude konat dne 29.4.2022.

Informace k výstavám, bonitaci a program najdete na stránkách klubu www.dogoffice.cz.
Na všechny výstavy i bonitaci je možné se přihlásit pouze online na adrese www.dogoffice.cz.

POZOR, věnujte pozornost hygienickým pravidlům výstavy, která najdete v PROPOZICÍCH.

Věříme, že si nikdo z vás nenechá ujít příležitost zúčastnit se této klubové události.

Výbor klubu

CZECH NORTHERN CUP 2022

Dear friends, owners, breeders and fans of Nordic breeds!

Spring is approaching and our regular show weekend in the Juniorcamp Tobogán complex in Nová Živohošť as well.
We are very happy to announce the opening of entries for this year's Club shows.
We are especially pleased that we were able to provide you with attractive foreign judges and we firmly hope that unexpected restrictions will do not thwart our plans and you will not lose your favorite event, full of fun, competitions and meetings with friends.
The Club Show with the title Club Winner and the Club Show without the title Club Winner are waiting for you, in the dates of April 30 – May 01, 2022.

Information about the shows and program can be found on the club's website www.dogoffice.cz.

All the shows can be registered only online at www.dogoffice.cz.

ATTENTION, pay attention to the hygienic rules of the shows, which you will find in the PROPOSITIONS.

We believe that none of you will miss the opportunity to participate in this club event.

Club Committee

22.9.2021 VÝSLEDKY VÝSTAVY

Kompletní výsledky: ZDE a galerie: ZDE


BIS výstav samojed Sammantic Quick

17.9.2021 KATALOG VÝSTAVY

Katalog sobotní Speciální a Klubové výstavy 18.9.2021: ZDE

VÍKEND SE SEVEŘANY

Vážení přátelé, majitelé, chovatelé a příznivci severských plemen!

Současná doba je velmi nejistá a přináší spoustu změn. Plánovali jsme pořádání Speciální světové výstavy pro severská plemena při World Dog show v Brně. Bohužel jsme se nakonec rozhodli pořádání výstavy zrušit, protože aktuálně platná cestovní omezení nedávají jistotu možnosti účasti pro všechny majitele severských psů a také si nejsme jisti, že by počet přihlášených dokázal uhradit náklady spojené s pořádáním výstavy.

Jsme však velmi rádi, že vám můžeme nabídnout víkendové setkání seveřanů, spojené s výstavou a bonitací, a to ve dnech 18.-19. září 2021 v Juniorcampu Nová Živohošť.

Věříme, že si najdete čas a přijedete užít hezký víkend se zajímavým programem. Nebojte se, opět si pro vás připravíme něco zábavného.

Čeká na vás Klubová výstava bez zadání titulu klubový vítěz – pro plemena Aljašský malamut a Samojed a Speciální výstava se zadáním titulu vítěz speciální výstavy – pro plemena Sibiřský husky a Grónský pes. Obě výstavy konkrétně v termínu sobota 18. září 2021.

Bonitace se bude konat v neděli 19. září 2021.

Informace k výstavám, bonitaci a program najdete: ZDE
Na všechny výstavy i bonitaci je možné se přihlásit pouze online na adrese www.dogoffice.cz.

POZOR, věnujte pozornost hygienickým pravidlům výstavy, která najdete v propozicích.

Těšíme se na vás a společný zábavný víkend.

Výbor klubu

WEEKEND WITH NORDIC DOGS

Dear friends, owners, breeders and fans of Nordic breeds!

The present time is very uncertain and brings a lot of changes. We planned to organize a special world show for Nordic breeds at the World Dog show in Brno. Unfortunately, we finally decided to cancel the show because the currently valid travel restrictions do not guarantee the possibility of participation for all owners of Nordic dogs and we are also not sure that the number of entries would be able to cover the costs associated with the show.

However, we are very happy to offer you a weekend with Nordic breeds, associated with the Club show and sport activities, September 18-19th 2021 in Juniorcamp Nová Živohošť.

We believe that you will find the time and come to enjoy a nice weekend with an interesting program. Don't worry, we will prepare something fun for you again.

The weekend incluudes Club show without titules club winner - for breeds Alaskan malamute and Samoyed and Specialty show with the titules Specialty winner - for breeds Siberian Husky and Greenland dog. Both shows specifically on Saturday, September 18th 2021.

Information about the shows and program: HERE
All the shows can be registered only online atwww.dogoffice.cz

ATTENTION, pay attention to the hygienic rules of the shows, which you will find in the propositions.
We look forward to seeing you and a fun weekend together.

Club Committee

17.6.2021 VÝSLEDKY NORTHERN CUP 2021

Výsledky klubové výstavy 12.6.2021: ZDE a galerie: ZDE
Výsledky klubové výstavy 13.6.2021: ZDE a galerie: ZDE


BIS sobota – Samojed, Beauty Bayley Samoyed-devět mostů, maj. Jana Ďásková


BIS neděle – Grónský pes, Wild Trekker Peter-Pan, maj. Yvona Galgaňáková

11.6.2021 KATALOGY VÝSTAVY

Katalog nedělní Klubové výstavy 13.6.2021: ZDE
Katalog sobotní Klubové výstavy 12.6.2021: ZDE

VSTUPNÍ LISTY NA KLUBOVÉ VÝSTAVY

Vážení,
od dnešního dne naleznete své vstupní listy na klubové výstavy ve svém profilu na wwww.dogoffice.cz.
Prosíme, věnujte pozornost informacím uvedeným ve vstupním listu. Od VYSTAVUJÍCÍCH, KTEŘÍ BUDOU NASTUPOVAT DO VÝSTAVNÍHO KRUHU, budeme při přejímce psů požadovat odevzdání čestného prohlášení. V případě, že neodevzdáte čestné prohlášení, obdržíte od nás samo testovací antigenní sadu k provedení testu na místě.
Děkujeme
Výbor klubu

BONITACE – DRUHÝ TERMÍN

Vážení, pro velký zájem a naplnění kapacity původního termínu jsme pro vás připravili druhý termín bonitace dne 13.6.2021 v rámci klubových výstav v areálu Juniorcampu Tobogán na Nové Živohošti.

Maximální počet jedinců na druhý termín je omezen na 17.
Přihlášky na tento termín jsou otevřeny na adrese www.dogoffice.cz

!! POZOR !!
Přesun přihlášek z prvního termínu dne 11.6.2021 není možný.

Věnujte pozornost hygienickým pravidlům výstavy, která najdete v propozicích.

CZECH NORTHERN CUP 2021 - 12.-13.6.2021

Vážení přátelé, majitelé, chovatelé a příznivci psů severských plemen!
Jsme velmi rádi, že vám můžeme oznámit otevření přihlášek na letošní výstavní víkend. Pevně doufáme, že se nám výstavy podaří uskutečnit bez výrazných omezení. Nebojte se, variant realizace výstav je ve hře opravdu mnoho.

Tato oblíbená akce se bude opět konat v areálu Juniorcampu Tobogán na Nové Živohošti.
Čeká na vás Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz a Klubová výstava bez zadání titulu Klubový vítěz, a to konkrétně v termínu 12. – 13. června 2021.
Bonitace se bude konat dne 11. června 2021.

Na všechny výstavy i bonitaci je možné se přihlásit pouze online na adrese www.dogoffice.cz.
POZOR, věnujte pozornost hygienickým pravidlům výstavy, která najdete v propozicích.

Věříme, že si nikdo z vás nenechá ujít příležitost zúčastnit se této klubové události.
Výbor KSP

PROPOZICE: ZDE
PROPOSITION (EN): ZDE


13.04.2021 ZMĚNA TERMÍNU KLUBOVÝCH VÝSTAV

Vážení přátelé, chovatelé, vystavovatelé!
Bohužel do dnešního dne není žádné oficiální oznámení o plánu uvolňování vládních opatření proti Covid-19, proto jsme se rozhodli přesunout termín Klubových výstav a bonitace na nový termín ve dnech 11.-13.6.2021.
Jak jsme již dříve slíbili, uspořádáme na přelomu dubna a května bonitace pro jedince, kteří mají splněnu podmínku klubové výstavy.

Termíny a místa těchto bonitací jsou:
25.4.2021 – Samojed, Sibiřský husky – Olomouc
1.5.2021 - Aljašský malamut, Grónský pes – Nová Živohošť

Přihlášky na bonitace přes dogoffice.cz budou otevřeny v nejbližších dnech.
V případě, že i v době nového termínu budou platit omezení v počtu lidí, kteří se mohou setkat na jednom místě, máme připravenu alternativu, jež konání výstavy umožní. Další posun termínu tedy nebude.
Jistě chápete důvody, které nás k tomuto kroku donutily. Opatrujte se v této nelehké době a těšíme se na Vás.
Výbor klubu

13.04.2021 TERMÍNY DALŠÍCH ONLINE PŘEDNÁŠEK

Přednáška Otazníky kolem reprodukce psů - přednášející Vladimíra Tichá.
Bude se konat online přes program ZOOM, a to dne 20.4.2021 od 19:00 hod.
Přednášku je zdarma pro všechny členy klubu, kteří mají zaplacené členství pro rok 2021.
Je nutná registrace přes tento odkaz a maximální počet účastníků je omezen na 100 osob.


Přednáška Chrup psa z pohledu zdraví, chovu a hodnocení exteriéru - přednášející Vladimíra Tichá.
Bude se konat online přes program ZOOM, a to dne 4.5.2021 od 19:00 hod.
Přednášku je zdarma pro všechny členy klubu, kteří mají zaplacené členství pro rok 2021.
Je nutná registrace přes tento odkaz a maximální počet účastníků je omezen na 100 osob.

24.03.2021 PŘEDNÁŠKA MVDR. JIŘÍHO BERÁNKA

Přednáška bude od MVDr. Jiřího Beránka na téma oční vady severských psů.
Bude se konat online přes program ZOOM, a to dne 6.4.2021 od 19:00 hod.
Přednášku je zdarma pro všechny členy klubu, kteří mají platné členství pro rok 2021.
Je nutná registrace přes tento odkaz a maximální počet účastníků je omezen na 100 osob.

 .

24.03.2021 BAER TEST SAMOJEDI – ÚPRAVA PODMÍNEK

Vážení členové,
chtěli bychom Vás, zejména chovatele samojedů, informovat o změně v podmínkách pro BAER test u plemene samojed. Nových podmínek se podařilo dosáhnout na základě žádosti Klubu severských psů na Českomoravskou kynologickou unii o revizi povinnosti provádět BAER test u plemene samojed.
Nepodařilo se nám dosáhnout úplného zrušení, tak jak jsme v naší žádosti uvedli a doložili fakty, ale rozhodnutí předsednictva ČMKU považujeme za velmi dobrý krok pro další postup.

Předsednictvo ČMKU rozhodlo takto:
1) Předsednictvo ČMKU ukončuje povinnost testovat zahraniční jedince při zahraničním krytí.
2) Předsednictvo ČMKU doporučuje klubu navázat spolupráci se 2-3 veterinárními lékaři ve věci testování BAER a zasílání monitorovaných výsledků klubům na vědomí. Kluby do konce roku 2021 předají předsednictvu ČMKU kompletní statistiku s výskytem hluchoty za rok 2021 k dalšímu projednání.
Kompletní žádost klubu, včetně související komunikace naleznete v členské sekci klubu.

Výbor KSP

12. 03. 2021 KLUBOVÉ VÝSTAVY A BONITACE

Vážení členové,
chtěli bychom Vás informovat o plánovaném postupu pro bonitace a květnové klubové výstavy.

BONITACE
Jakmile dojde k uvolnění současných vládních opatření uspořádáme bonitaci pro jedince, kteří již mají splněnou podmínku účasti na výstavě pořádané klubem a získání známky minimálně velmi dobrá. Dále pro jedince, kteří byli přihlášeni a zaplatili bonitaci plánovanou na 7.11.2020. Může se stát, že každé plemeno bude mít bonitaci v jiný termín a na jiném místě. Termín, místo a způsob přihlášení oznámíme na webových a facebookových stránkách klubu.
Další bonitace, pořádaná jako dvoudenní, bude při klubových výstavách.

KLUBOVÉ VÝSTAVY
Plánovaný termín 1.-2. května 2021 prozatím nebyl změněn, ale máme připraveny i termíny náhradní. Rádi bychom se změnou vyčkali na další vývoj situace s vládními opatřeními a o přesunu termínu rozhodli nejpozději do 11. dubna 2021.
Přihlášky na klubové výstavy s bonitací prozatím nejsou otevřeny. Pokud bude plánovaný termín zachován, tak budou spuštěny od 12. dubna 2021.
Všem členům předem děkujeme za pochopení a věříme, že se již brzy budeme moct osobně setkat a užít si čas s našimi čtyřnohými kamarády.

Výbor KSP

25. 01. 2021 RANKING A KLUBOVÝ ŠAMPION 2021

Vážení členové, přestože rok 2020 výstavám moc nepřál o Vaše soutěže v rankingu, nebo získání Klubového šampiona nepřijdete.
Rádi bychom tímto upozornili, že termín pro dodání podkladů jsme prodloužili do 28.2.2021.

Výbor KSP

21. 01. 2021 NOVELA ZÁKONA NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte.
Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům.

Stručné info k ELVS: ZDE02. 11. 2020 ODLOŽENÍ PLÁNOVANÉ LISTOPADOVÉ BONITACE

Vážení,
z důvodu prodloužení nouzového stavu a nařízení vlády, které omezuje setkání na veřejných místech v maximálním počtu 2 osob, jsme nuceni plánovanou bonitaci dne 7.11.2020 odložit.
Nový termín naplánujeme po ukončení současných opatření.
Zaslané přihlášky zůstávají platné i pro náhradní termín.

Děkujeme za pochopení

Výbor KSP

09. 10. 2020 NOVÉ TERMÍNY A MÍSTA BONITACÍ A VÝSTAV

Vážení,
navrhovali jste uspořádání bonitace na Moravě, proto jsme se rozhodli vám vyjít vstříc a naplánovali jsme bonitaci na 7.11.2020 v ATC Olšovec v Jedovnici u Brna.
Přihlášky na bonitaci pouze online přes www.dogoffice.cz, termín uzávěrky 1.11.2020.

Současná situace se zaváděním nových opatření proti šíření koronaviru značně komplikuje jakékoliv plánovaní akcí a objednávání místa pro konání. Proto se může stát, že místo konání bonitace budeme nuceni změnit, ale již nyní hledáme náhradní místo (opět na Moravě).
O případných změnách vás budeme informovat.

Výbor KSP

V roce 2021 bychom chtěli uspořádat až 4 bonitace, platné termíny jsou:
30.4.2021 – Nová Živohošť
2.5.2021 – Nová Živohošť
Říjen 2021 - lokalita bude upřesněna, ale předpoklad Morava

Termíny výstav 2021:
1.5.2021, Nová Živohošť – Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz
2.5.2021, Nová Živohošť – Klubová výstava
30.9.2021, Brno – Světová speciální výstava pro severská plemena

17. 09. 2020 KATALOGY VÝSTAVY

Katalog nedělní Speciální výstavy 20.9.2020: ZDE
GALERIE: ZDE

Katalog sobotní Klubové výstavy 19.9.2020: ZDE
GALERIE: ZDE

Katalog páteční Klubové výstavy 18.9.2020: ZDE
GALERIE: ZDEBIS nedělní speciální výstavy: aljašský malamut A LITTLE BLACK MAN NIGHT SPIRIT


BIS sobotní klubové výstavy: sibiřský husky WINTER MELODY YOU ARE IN TROUBLE


BIS páteční klubové výstavy: sibiřský husky WINTER MELODY YOU WILL LIVE FOREVER

06. 08. 2020 POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZIFormulář pro návrh k projednání na členské schůzi 18.9.2020: ZDE

10. 07. 2020 REKLAMNÍ OBLEČENÍ CZECH NORTHERN CUP

CZECH NORTHERN CUP 2020 -18.-20.9.2020
Objednávkový formulář na reklamní oblečení: ZDE nebo ZDE
Order form of merchandise clothes: HERE or HERE30. 06. 2020 POZVÁNKA NA NORTHERN CUP

CZECH NORTHERN CUP 2020 -18.-20.9.2020
Vážení přátelé, majitelé, chovatelé a příznivci psů severských plemen! Jsme velmi rádi, že vám můžeme oznámit otevření přihlášek na letošní výstavní víkend. A není to víkend ledajaký, připravili jsme 3 výstavy najednou! Tato oblíbená akce se bude opět konat v areálu Juniorcampu Tobogán na Nové Živohošti (www.zivohost.cz).

Čeká na vás 2 x Klubová výstava a 1x Speciální výstava, a to konkrétně v termínu 18.-20. září 2020.
Bonitace se bude konat dne 17.9.2020.

Na všechny výstavy i bonitaci je možné se přihlásit pouze online na adrese www.dogoffice.cz
POZOR, věnujte pozornost instrukcím k přihlášení. Věříme, že si nikdo z vás nenechá ujít příležitost zúčastnit se této klubové a společenské události.

Výbor KSP

Propozice CZ: ZDE
Instrukce k přihlášení přes dogoffice.cz: ZDE


Northerncup 2020 invitation: HERE
Info EN: ZDE
Instructions to the entry: HERE


25.05.2020 POZVÁNKA NA VÍKEND SE SEVEŘANY

Vážení přátelé, majitelé, chovatelé a příznivci psů severských plemen!
Přidejte se k nám na víkend se seveřany, kde potkáte přátele, užijete si zábavu a projdete se psy v přírodě. Jak jsme již avizovali, naplánovali jsme víkendovou akci s bonitací v termínu 13. - 14. června 2020.
Tato akce se bude opět konat v areálu Juniorcampu Tobogan na Nové Živohošti. Areál se nachází v hezkém prostředí blízko Vltavy.

Program sobota - 13. 6. 2020
od 10:00 Bonitace pro přihlášené jedince severských plemen
13:00 Dogtrekking pod vedením Romana Habáska
18:00 Společenský večer s pohoštěním

Na plánovaný společenský večer je nutné provést rezervaci předem. Prosíme o potvrzení účasti a počtu osob na e-mail Renaty Piskacisové – tajemnik@polardogs.cz

Program neděle - 14. 6. 2020
Zábavné aktivity v kempu (turnaj minigolf, šlapadla a další)

Rezervace ubytování na stránkách www.zivohost.cz.

Věříme, že po době koronavirové si konečně užijeme mnoho zábavy a těšíme se na vás!

06.04.2020 NORTHERN CUP

Vážení přátelé, chovatelé, vystavovatelé!
Bohužel Vám všem oznamujeme rušení termínu výstav a bonitace ve dnech 1. – 3.5.2020. Jistě chápete důvody, které nás k tomuto kroku donutily. Poplatky za již zaplacené přihlášky v plné výši vrátíme.
O jiných možnostech jsme dlouho „debatovali“ se členy výboru KSP a došli jsme k těmto závěrům:
O výstavy ale nepřijdete. Uspořádáme Klubovou výstavu, Speciální výstavu a CAC výstavu v termínech 18. – 20.9.2020 v Juniorcampu na Nové Živohošti.
Pokud nebudou platit současná omezení nařízená vládou, tak o víkendu 13. – 14.6.2020 uspořádáme setkání seveřanů a jejich majitelů a příznivců opět v Juniorcampu Nová Živohošť. Na tento termín se bude konat i bonitace.
Samozřejmě Vás budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek KSP.
Opatrujte se v této nelehké době a těšíme se na Vás.

Jan Brhel
předseda KSP

10.02.2020 POZVÁNKA NA NORTHERN CUP

Propozice CZ: ZDE
Info EN: ZDE07.02.2020 UZÁVĚRKA PRO ZASLÁNÍ PŘÁHLÁŠEK - RANKING KSP

Termín zaslání přihlášek do rankingu klubu za rok 2019 je prodloužen do 28.2.2020.

30.1.2020 KLUBOVÉ ZPRAVODAJE ONLINE

Nově jsou zpravodaje přístupné pouze členům klubu v SEKCI PRO ČLENY.

28.1.2020 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY VÝBORU KLUBU

Vážení členové klubu,
pro vyřizování vaší agendy s klubem jsme zřídili členům výboru nové oficiální emailové adresy.

27.1.2020 POZVÁNKA NA RAKOUSKÉ KLUBOVÉ VÝSTAVY

Propozice: ZDE

8.1. 2020 DOPLNĚNY TERMÍNY AKCÍ

Termíny výstav v roce 2020: ZDE
Termíny dogtrekků 2020: ZDE

6. 8. 2019 POZVÁNKA NA VÍKEND SE SEVEŘANY

Propozice na Speciální výstavu (SH & GP): ZDE

Propozice na Klubovou CAC výstavu (AM & SAM): ZDE

28. 5. 2019 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Zápis z výroční členské schůze, konané dne 26.4.2019, je přístupný v sekci pro členy.

28. 5. 2019 FOTOGALERIE A VÝSLEDKY NORTHERN CUP

Foto sobota: ZDE
Foto neděle: ZDE
Kompletní výsledky: ZDE

19. 4. 2019 ZMĚNY ROZDĚLENÍ ROZHODČÍCH

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZIPROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
26.4.2019, Nová Živohošť


1) Schválení programu schůze
2) Volba orgánů schůze
3) Schválení výroční zprávy o činnosti klubu
4) Schválení účetní závěrky za rok 2018
5) Volba orgánů spolku dle stanov spolku
6) Projednání návrhů a přijetí usnesení
  • Bonitační karty
  • Vydané Krycí listy
  • Změna podmínek pro udělení pracovního certifikátu
  • Sjednocení chovných podmínek pro samojedy
  • Genetické testy
  • Odebrání chovnosti
  • Krytí bez Krycího listu
  • Změna Zápisního řádu KSP
  • Opakovaný kárný prohřešek
  • Změna stanov klubu
7) Výsledky voleb orgánů spolku
8) Různé
9) Závěr

Obsah návrhů k projednání, včetně návrhů usnesení, bude rozeslán elektronicky před konáním výroční členské schůze.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

11. 1. 2019 POZVÁNKA NA CZECH NORTHERN CUP

Pozvánka na Czech Northern Cup 2018 - ZDE
Propozice: ZDE

Invitation for the show - HERE
Info: HERE

Czech Northern Cup 2019

18.12.2018 KSP PŘEJE KRÁSNÉ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

PF 2019

15.11.2018 AKTUALIZACE TERMÍNŮ PRO PRACOVNÍ CERTIFIKÁT

Aktuální termíny najdete ZDE

grónský pes

7.8.2018 PROPOZICE NA PODZIMNÍ SPECIÁLKU / AUTUMN SPECIALTY SHOW INFO

Propozice: ZDE
Info in english: HERE


!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Počet přihlášených jedinců plemene Sibiřský husky na Bonitaci dne 22.9.2018 dosáhl maximálního počtu a další přihlášky již nelze přijímat.“

26.6.2018 POZVÁNKA NA PODZIMNÍ SPECIÁLKU

Pozvánka: ZDE

28.5.2018 VÝSLEDKY A FOTOGALERIE NORTHERN CUP

29.4.2018 Klubová výstava s tituly Klubový vítěz CAC, Nová Živohošť
            Galerie: ZDE
            Výsledky: ZDE

28.4.2018 Klubová výstava s tituly CAC, Nová Živohošť
            Galerie: ZDE
            Výsledky: ZDE

22.1.2018 POZVÁNKA NA CZECH NORTHERN CUP

Pozvánka na Czech Northern Cup 2018 - ZDE
Propozice na Czech Northern Cup 2018 - ZDE

Invitation for the show - ZDE
Information for the show - ZDE

Statistiky/Statistics - ZDE/HERE
Seznam vystavovatelů/List of exhibitors - ZDE/HERE

27.12.2017 PF 2018

15.12.2017 ROZSÁHLÁ NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA

Novinky a výtažky z novely najdete ZDE.

14.12.2017 ČLENSKÁ SEKCE KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ

Vážení členové,
právě jsme spustili členskou sekci, která Vám umožní řešit klubové záležitosti online. Program je spuštěn v testovacím režimu, uvítáme Vaše komentáře a návrhy.
Aktuálně jsme spustili možnost platby a evidence plateb členských poplatků, ale hlavně zde můžete požádat o vystavení krycího listu.
Přístup do sekce má každý člen klubu, ale pouze se zaplaceným členským poplatkem na aktuální kalendářní rok budete moct využít všechny aplikace v sekci.

Postup k nastavení přístupu naleznete v tomto dokumentu.

!!!! Pokud člen nesdělil klubu svůj email, není možné přístup do členské sekce aktivovat !!!!

Pro ověření emailu v klubové databázi členů kontaktujte ekonomku klubu p. Grdinovou
tel. 731 540 889, email: ekonom@polardogs.cz

Jan Brhel

18.10.2017 SEZNAM AKCÍ PRO PRACOVNÍ CERTIFIKÁT V SEZÓNĚ 2017/2018

Seznam najdete ZDE.

18.9.2017 PROGRAM VÝSTAVY

KLUBOVÁ VÝSTAVA / CLUB SHOW
bez zadání titulu klubový vítěz/ without title Club Winner
pro plemena Aljašský malamut a Samojed/ for breeds Alaskan malamute and Samoyed

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA / SPECIALITY SHOW
pro plemena Grónský pes a Sibiřský husky / for breeds: Greenland dog and Siberian husky

23.9.2017 – JUNIORCAMP, NOVÁ ŽIVOHOŠŤ

Program výstavy/ Show program:
9:00 – 09:30 Přejímka psů / Dogs acceptance
9:30 – 13:00 Posuzování v kruzích / Judging in rings
13:45 – 16:00 Soutěže / Competitions
16:00 Bonitace

13.9.2017 Seznam vystavovatelů / List of exhibitors

Speciální výstava, 23.9.2017: ZDE
Klubová výstava bez zadání titulu Klubový vítěz 2017, 23.9.2017: ZDE

V případě, že nenajdete své jméno v seznamu vystavovatelů, kontaktujte Barboru Grdinovou.

Specialty show, 23.9.2017: HERE
Club show, 23.9.2017: HERE

In case you will not find your name in the list of exhibitors, please contact Barbora Grdinová.

4.7.2017 Pozvánka na podzimní výstavy / Invitation for autumn shows

Propozice na Speciální výstavu - ZDE
Propozice na Klubovou výstavu - ZDE

Informations for Specialty show - HERE
Informations for Club show - HERE

7.6.2017 Turnaj

Turnaj dvojic v plážovém volejbale na koupališti v Podbořanech – 23. - 25.6.2017
Možnost příjezdu i se psy. Večerní promítání filmů s musherskou tématikou, občerstvení, vstup na koupaliště, grilování. Občerstvení a grilování zajištěno v místě.

Propozice:
Základní vklad za přihlášku k turnaji je 250 Kč za osobu. V ceně občerstvení, dvoudenní vstup na koupaliště.
Minimálně jeden z dvojce v týmu musí být musher nebo chovatel severských psů.
Příjezd možný v pátek 23.6 a odjezd v neděli 25.6. Stakeout bude připraven s ohledem na počasí ve stínu hustého lesíka v bezprostřední blízkosti hřiště.

Turnaj se koná pod záštitou Klubu severských psů, města Podořany a provozovatele koupaliště Petr Ulke.

12.5.2017 Ohlédnutí za Czech Northern Cup

Vážení vystavovatelé,

jménem výboru klubu bych vám velmi rád poděkoval za účast na Klubové výstavě CZECH NORTHERN CUP 2017.

Jsme potěšeni velkým počtem přihlášených psů a zejména jejich vysokou kvalitou, kterou ocenili i oba rozhodčí pí. Donna Beckman a p. Franco Mannato. Vytvořili jste rekordní počet 301 přihlášených psů z 11 zemí.

Dovolte mi zde poděkovat lidem, kteří nejsou členy výboru, a přesto se aktivně podíleli na přípravě a průběhu celé akce. Obrovské poděkování patří p. Evě Jungrové, která zajistila sponzorské dary v naprosto neuvěřitelném množství. Celou akcí nás provázelo příjemné a vtipné moderování p. Heleny Jankové. Překrásné fotky pro nás neúnavně pořizovala sl. Eva Černohubová.
Děkujeme všem za jejich výkon.

Naše akce se neobejde bez podpory sponzorů a byl by to velmi dlouhý seznam s jejich vyjmenováním, všechny bylo možno nalézt v katalogu výstavy.
Zvláštní dík patří i členkám našeho klubu p. Boženě Pražákové a p. Janě Engel, které poskytly finanční dar.
Naprostým překvapením je pro nás, že pí. Donna Beckman byla natolik spokojená s naší výstavou, že se rozhodla věnovat nemalý finanční dar pro výstavu v roce 2018.

Věříme, že jste všichni prožili příjemný víkend a již dnes se na vás těšíme na Klubové výstavě CZECH NORTHERN CUP 2018, která se bude konat ve dnech 28. – 29. 4. 2018, opět v Juniorcampu Nová Živohošť.

Jan Brhel
Předseda Klubu severských psů


Výsledky 6.5.2017 - ZDE a galerie ZDE
Výsledky 7.5.2017 - ZDE a galerie ZDE


Dear Exhibitors,

On behalf of Club committee, I would like to thank you very much for your participation in Club Show CZECH NORTHERN CUP 2017.

We are pleased with large number of registered dogs and especially with their high quality, which was appreciated by both judges Mrs. Donna Beckman and Mr. Franco Mannato. You have created a record 301 of registered dogs from 11 countries.

Let me thank you here to people who are not members of the committee, but they have actively participated in the preparation and organisation of the Club show. A huge thank goes to Mrs. Eva Jungrová, who has managed sponsors donations in an absolutely incredible quantity. The whole event was accompanied by pleasant and humorous moderation of Mrs. Helena Janková. Beautiful photos tirelessly made Ms. Eva Černohubová for us.
We thank everyone for their performance.

Our Club show can not be without the support of sponsors and it would be a very long list of their enumeration, all of them could be found in the catalog of the show.
Special thanks go to the members of our club, Mrs. Božena Pražáková and Mrs. Jana Engel, who gave us a financial donation.
It is a big surprise for us that Mrs. Donna Beckman was so pleased with our show that she decided to donate a large donation to the exhibition in 2018.

We believe that you have all enjoyed a pleasant weekend and we are looking forward to meet you at the Club Show CZECH NORTHERN CUP 2018, which will take place on 28th - 29th April 2018, again in Juniorcamp Nová Živohošť.

Jan Brhel
Chairman of Northern dogs club

Results 6th May 2017 - HERE and gallery HERE
Results 7th May 2017 - HERE and gallery HERE


Vítěz obou výstavních dnů: samojed Vanderbilt´s Because of You
Zleva: maj. Eva Vávrová, rozhodčí p. Franco Mannato a pí. Donna Beckman, handler Kateřina Navrátilíková

Winner of both days: samoyed Vanderbilt´s Because of You
From the left: owner Eva Vávrová, judges Mr. Franco Mannato and Mrs. Donna Beckman, handler Kateřina Navrátilíková

25.4.2017 Seznam vystavovatelů

Seznam vystavovatelů/ List of exhibitors - 6.5.2017
Seznam vystavovatelů/ List of exhibitors - 7.5.2017

9.4.2017 POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

4.3.2017 CZECH Northern CUP 2017

2X KLUBOVÁ VÝSTAVA

DOUBLE CLUB SHOW

Program: ZDE

Program: HERE

12.3.2017 CZECH Northern CUP 2017

2X KLUBOVÁ VÝSTAVA

DOUBLE CLUB SHOW

Rozhodčí/Judges:
Donna Beckman (USA)
Franco Mannato (France)

Sobota, 6. květen 2017
Klubová výstava se zadáním titulů CAC a CAJC

Neděle, 7. květen 2017
Klubová výstava se zadáním titulů
Klubový vítěz, CAC a CAJC

Online přihlášky a platby: www.dogoffice.cz

Propozice v češtině ZDE

Saturday 6th of May 2017
Club show with titles CAC and CAJC

Sunday 7th of May 2017
Club show with titles
Club winner, CAC and CAJC

Online Entry and payment: www.dogoffice.cz

Informations for club shows HERE


Od pátečního odpoledne do neděle bude mimo posuzování možné individuální focení vašich psů.

V případě zájmu kontaktujte fotografku Evu Černohubovou pro domluvení termínu. Informace o cenách a ukázkové snímky najdete na webu www.cernohubova.com.

Sobotní vítězové titulů BOB a BOS mají focení a snímky portrétu a postoje zdarma v rámci sponzoringu výstavy na základě poukazu, který bude rozdáván.

Snímky z výstavy, posuzování a závěrečných soutěží budou k dispozici pár dní po výstavě.

ANKETA - KYNOLOG ROKU 2016, kategorie Mushing

Kdo byl podle odborné poroty nejlepším Musherem za rok 2016?
V anketě Kynolog roku 2016, kategorie mushing zvítězil Roman Habásko.

Za celý klub gratulujeme !!!

9.3.2017 ZMĚNA!

Od 9.3.2017 bude třeba (z důvodu delší pracovní neschopnosti) posílat veškeré materiály pro poradce chovu pro sibiřské hasky na adresu:
Libuše Pečená, Ke Skalce 3, Tlustovousy, 250 82, p.Úvaly.

Na Plemen. knihu (ČMKU, Maškova 3, Praha 8, 182 53) se i nadále posílají vyplněné žádanky o zápisové čísla SH a aktualizace titulů.

Pokud neposíláte originály PP, ale kopie dokumentů, případně žádosti o krycí list, pošlete prosím vše jako obyčejnou listovní zásilku, t.j. na vhození do schránky. Pošta v Úvalech doporučené zásilky většinou domů nedoručí a bez úředně ověřené (!!!) plné moci odmítá vydat i pověřenému rodinnému příslušníkovi. Díky imobilitě není možné v tuto chvíli ověření zařídit.

1.2.2017 ZMĚNA POPLATKŮ

Vážení členové,
Připravili jsme pro vás novinku pro rok 2017 v počtu bonitací. Nově budou 4 bonitace za rok a minimálně jedna z nich se bude konat při závodech. O bonitace jsme zaznamenali vysoký zájem a počet jedinců přihlášených na každou z bonitací výrazně převyšoval kapacitní možnosti. Dále jsme se rozhodli, že k bonitaci bude pozván speciální rozhodčí, abychom umožnili poradcům chovu více se věnovat poradenské činnosti při bonitaci.
Vzhledem k tomuto rozhodnutí se výbor klubu dohodl o navýšení poplatku za bonitaci a vystavení krycího listu.
Od 1. 2. 2017 budou poplatky v této výši:


POPLATEK

ČLEN KSP

VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU

1000 Kč

500 kč

POPLATEK ZA BONITACI

1500 Kč

500 kč

Jan Brhel
Předseda klubu

16.1.2017 POZVÁNKA NA KLUBOVÉ VÝSTAVY

Pozvánka na VÍKEND SEVERSKÝCH PSŮ ZDE
Invitation for club shows HERE

23.11.2016 EUKANUBA WORLD CHALLENGE 2017

Aljašský malamut Lord of the Rings Appalachian "Frodo" se stal reprezentantem České republiky na Eukanuba World Challenge 2017. Gratulujeme!

NOVINKA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH – ZAPOJTE SE I VY!

Připravili jsme přehled registrovaných chovatelským stanic členů klubu, kde najdete nejen název stanice, majitele, chované plemeno a kontaktní údaje, ale uvádíme i rok založení chovatelské stanice. Pokud se zaregistrujete na uvedeném formuláři (.doc nebo .pdf), ve zmíněném seznamu budete i Vy. Budeme rádi, když budeme mít na stránkách uvedeny všechny chovatele sdružené v klubu.

Určitě tuto tabulku-seznam uvítají návštěvníci našich stránek a případní zájemci o štěňátka. Aby tento seznam byl opravdu co nejpřehlednější, je každé plemeno uvedeno zvlášť. Už máme zaregistrovány první chovatelské stanice a věříme, že ostatní budou následovat.
Děkujeme! Výbor Klubu

PLNĚNÍ PRACOVNÍ TŘÍDY V SEZÓNĚ 2016/2017

Byla přidána termínovka s možností plnit pracovní třídu. Seznam akcí ZDE

BEST IN SHOW - Speciální výstava Pasohlávky 24.9.2016

Samojed ATHENA BREED LOVE
maj. + chov.: Michaela Janáková
Galerie z výstavy: ZDE
Kompletní ýsledky: ZDE


28.9.2016 - SPUŠTĚNÍ NOVÉHO KLUBOVÉHO WEBU

Vítejte na novém webu Klubu severských psů. Děkujeme všem členům, kteří poskytli své fotografie pro ilustrace a grafiky.


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com