KSP facebook group


BONITACENásledující termíny bonitací jsou:

22.9.2018 – Speciální výstava KSP, Nová Živohošť
Počet přihlášených jedinců plemene Sibiřský husky na Bonitaci dne 22.9.2018 dosáhl maximálního počtu a další přihlášky již nelze přijímat.“

10.11.2018 – Mistrovství Evropy v závodech na kárách, Abertamy

26.1.2019 – Šediváčkův long, Deštné v Orlických horách

27.4.2019 - Klubová výstava KSP 2019, Nová Živohošť

Počet bonitovaných psů a fen bude omezen na 20 jedinců daného plemene.

Abychom omezili dlouhé čekání během bonitace, obdrží všichni přihlášení čas, kdy bude probíhat bonitace přihlášeného jedince.

Přihláška na bonitaci: .pdf nebo .doc

Bonitace - co to je?
Bonitace slouží pro výběr jedinců do chovu. Jejím účelem je posoudit, zda předváděný jedinec netrpí dědičnými vadami a do jaké míry odpovídá standardu. Je prováděna především proto, aby pomohla vytvořit podmínky pro sestavení vhodných chovných párů. V žádném případě není jejím cílem hodnocení krásy psa, nejedná se tudíž o klasický popis exteriéru, známý z výstav psů. Slouží především jako pomůcka k výběru chovných párů tak, aby se zvýšil selekční tlak směrem k žádaným znakům a eliminovaly se znaky nežádoucí, a to spojováním jedinců, kteří nemají žádnou společnou vadu.

Bonitaci musí absolvovat každý jedinec, který má být zařazen do chovu. Jedná se vlastně o popisnou přehlídku, na které se hodnotí to, nakolik jedinec odpovídá standardu - hodnotí se exteriérové a částečně také povahové vlastnosti (v rámci možností krátké interakce se psem během posouzení). Důležitými podmínkami účasti na bonitaci jsou věk psa a výsledky zdravotních vyšetření - základní podmínky účasti na bonitaci a informace o průběhu bonitace najdete níže.

Jak se na bonitaci přihlásit?
Termíny bonitací budou vždy uveřejňovány v Klubovém Zpravodaji nebo na webu klubu. Bonitace je vždy pro psy a feny starší 15ti měsíců (s věkem pro použití do chovu od 18ti měsíců). Poplatek za bonitaci činí pro členy KSP 500,-Kč a pro nečleny 1500,-Kč, platí se na místě. Pro přihlášení na bonitaci zasílejte prosím tento formulář (.pdf nebo .doc) výhradně na adresu poradce chovu určenému pro vaše plemeno.

Jaká jsou zdravotní vyšetření povinná k uchovnění?
1) RTG vyšetření kyčelních kloubů na na DKK – minimální věk pro vyšetření DKK je 15 měsíců.
2) Platné oftalmologické vyšetření na dědičné oční vady (DOV).


Co si vzít na bonitaci?
S sebou na bonitaci nezapomeňte: očkovací průkaz, průkaz původu, výsledek vyšetření na DKK, vyšetření na dědičné oční choroby a doklad o zaplacení členského příspěvku.

Jak probíhá bonitace?
1) Na bonitaci je pes předveden v odpovídající fyzické a psychické kondici (tj. dobře osvalené zvíře bez váhových odchylek směrem nahoru nebo dolů, zdravě sebevědomé, přiměřeně ovladatelné).
2) Pes musí být předváděn čistý, a to na vodítku, ne v postroji, ne na ostnatém nebo stahovacím obojku.
3) Pes je předváděn v normální, vyrovnané chůzi, v normálním, vyrovnaném klusu a ve výstavním (klidovém) postoji.
4) Pes si musí nechat bez problémů nechat změřit kohoutkovou výšku, prohlédnout skus a počet zubů, u samců prohmatat varlata.
5) Agresivní zvířata nemohou být bonitována.
6) Bonitovat se mohou i zvířata, jež nemají vyhodnocen RTG kyčlí. Zápis o uchovnění se však v tom případě provede až po doložení výsledku vyhodnocení RTG DKK, který odpovídá stupni povolenému pro chov daného plemene.
Klinické vyšetření očí je možné provést u kteréhokoli specialisty. Seznam veterinářů-očních specialistů naleznete na stránkách České veterinární komory (www.vetkom.cz). DNA test na XL/PRA nenahrazuje toto vyšetření, ale je možný.
Pro KSP provádí vyhodnocení RTG kyčlí MVDr. Lukáš Duchek, MVDr. Beránek Jan nebo je vyhodnocení provedeno v OFA.

Při odvolání proti výsledku je nutno se odvolat k nadřízenému orgánu toho vyhodnocovače, který snímek vyhodnocoval (v ČR k Veterinární komoře, z OFA k OFA).Postup vyhodnocování RTG na DKK
Doporučujeme Vám, abyste se s vyšetřením RTG na zhotovení snímku k posouzení na dysplazii kyčelních kloubů raději obraceli na specializovaná pracoviště, která mají daleko více zkušeností i za cenu toho, že pojedete místo k Vašemu (jinak skvělému veterináři) na o několik kilometrů vzdálenější pracoviště. Snímek nejenom, že musí být kvalitně zhotovený (nerozmazaný, kontrastní, souměrný podle středové osy), ale musí také splňovat další náležitosti jako je velikost, zobrazení těch správných partií a jednoznačná identifikace snímku. Nekvalitní nebo nestandartní snímek by zkreslil výsledek vyšetření a proto ho posuzovatel (pro KSP MVDr Lukáš Duchek) nemůže, ba dokonce nesmí vyhodnotit. RTG kyčelních kloubů se provádí v celkové anestezii ve věku minimálně 15 měsíců. Proto případné nabídky na zhotovení RTG na DKK bez narkózy rovnou odmítejte, neboť bez celkové anestezie, kdy dochází k uvolňování svalů, nelze jedince do polohy požadované pro RTG kyčelních kloubů vůbec dostat. Stejně tak důležité je, aby jedinec byl správně uložen a to buďto do speciální RTG kolébky nebo zdravotnické fixační dlahy. Rozhodně není vhodné provádět snímkování bez těchto pomůcek "na holých zádech". Spolu s provedeným snímkem odešle veterinář, který Vám RTG zhotovil, i průvodku (doklad - 4x) na adresu MVDr. Duchka. Po obdržení snímku na kliniku se Váš snímek posoudí a administrativní pracovnice, která má tuto činnost na starosti, Vám domů odešle složenku typu C, kterou Vy uhradíte. Je to poplatek za vyhodnocení snímku (397,-Kč). Složenka je již identifikovaná a Vám tím odpadají zdržující průtahy s odesíláním kopie dokladu o zaplacení. Neposílejte tedy platbu předem!!! Na základě obdržení hotovosti i s identifikovanou složenkou, Vám pak obratem pošlou doklad s výsledky DKK.

Co s sebou na snímkování RTG na DKK?
Průkaz původu vyšetřovaného jedince (pro záznam o zhotovení RTG) -2 dospělé pomocníky (nelze těhotnou ženu) - Psa, který 24 hodin před zákrokem nežral, pití ponechte -Jedinec musí splňovat přípustnou věkovou hranici pro zhotovení RTG na DKK.
Ceny zákroků jsou u veterinářů různé a většinou jsou smluvní, ovlivnitelné místem, moderností a módností pracoviště. Hodně se pak také odvíjí od preparátů. které se použijí. Na veterinární klinice MVDr. Lukáše Duchka Vás tento zákrok s možností okamžitého výsledku vyhodnocení snímku vyjde na 2600,-Kč (orientační cena!). Tím by Vám odpadlo nejen čekání na výsledek, ale také 2x cesta na poštu (zaplacení složenky a vyzvednutí výsledku v případě, že nebudete doma).

RTG na DKK pro Klub severských psů vyhodnocuje:
MVDr. Lukáš Duchek
Vetcentrum Duchek s.r.o.
K Hájům 946
155 00 Praha 5
Stodůlky

tel.: 251 617 564, 251 511 651
mobil: 775 688 637


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com