KSP facebook group


DOGTREKKING

Dog-trekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě).

Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekking lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém dogtrekkingu je doporučená délka etapy min. 40km. Účastníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že vstupují do akce výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

Dog-trekking je kynologickým outdoorovým sportem, který vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.

Oficiální stránky a vše o dogtrekingu najdete na: www.dogtrekking.info

Dogtrekking

Termínový kalendář 2017


Propozice všech akcí najdete na: www.dogtrekking.info/terminovka.htm

TERMÍNY AKCÍ MČR
30.3.-2.4.2017 - Po stopách Toulovce
13.-16.4.2017 - Šlapanický dogtrekking (Šlapanice u Brna)
28.4.-1.5.2017 - Krušnohorský dogtrekking XIV. ročník
12.-14.5.2017 - Jednooký vlk
25.-28.5.2017 - Za pokladem Vika IV z Holštějna 2016 (Holštejn)
14.-17.7.2017 - Stopou strejdy Šeráka (Lipová Lázně)
7.-10.9.2017 - Fryštácký dogtrekking (Držková PATRIOT CAMP)
                      PROPOZICE, www.frystak.tombru.com
21.-24.9.2017 - Zde jsou lvi
12.-15.10.2017 - Krkonošská tlapka v Českém Ráji

TERMÍNY AKCÍ MIMO MČR
13.-18.6.2017 - Bígl Extreme 2017 (Krušné hory)
28.-29.10.2017 - Witko Sapa Ha

Aktuální pravidla pro dogtrekking najdete na: www.dogtrekking.info/pravidla_cze.htm


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com