KLUBOVÝ WEB

JAK SI NECHAT ZHOTOVIT SNÍMEK
ČLÁNKY Z KLUBOVÝCH ZPRAVODAJŮ

KVALITA SNÍMKU
RTG snímek musí být zhotoven v náležité kvalitě. Musí být dostatečně kontrastní, nerozmazaný, poloha pánve musí být přesná (symetrická forámen ovale), nohy natažené v rotaci tak, že čéšky jsou ve středu kolen.

NÁLEŽITOSTI SNÍMKU
Na pravém okraji nafocená (olověnými písmeny) předepsaná zkratka plemene, celé tetovací číslo, které souhlasí s tetováním na zvířeti a v průkaze původu a označení strany zkr. DX.
Dále musí být na snímku lihovým (nesmývatelným) fixem popis majitele - jméno a adresa, popis zvířete - plemeno, celé jméno vč. chovné stanice, tetovací číslo, datum narození a pohlaví (vše souhlasí s PP).
Označení pracoviště a lékaře, který snímek vyhotovil.

ŽÁDANKY
Nedílnou součástí snímku jsou čtyři totožné žádanky vyplněné na předepsaném formuláři. Vyplňuje se horní část žádanky, dolní slouží pro hodnocení.
Na žádance nesmí chybět žádný z požadovaných údajů, ani podpis majitele.
Všechny údaje je třeba zkontrolovat s PP, adresa majitele musí být aktuální (nutné pro doručení výsledků).

CO POTŘEBUJETE S SEBOU
Pacienta, který je připraven na sedaci, tzn., že je nalačno minimálně 12 hod.
U velkých plemen je potřeba mít doporovod - dospělého člověka, ne těhotnou ženu, pro pomoc při držení psa ve správné pozici při zhotovování RTG snímku.
Průkaz původu, do kterého lékař zhotovení RTG DKK zaznamená do vyhrazené kolonky. Z průkazu původu se opíší údaje do žádanky a zkontroluje se tetovací číslo, ev. číslo čipu.
Adresu na hodnotitele Vašeho plemene, pokud není zhotovitel zároveň posuzovatelem.
Adresu nebo název klubu chovatelů kterého jste členem pro zaslání výsledků poradci chovu.

Autor článku:
© 2005 MVDr. Lukáš Duchek

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com