KLUBOVÝ WEB

DOPORUČENÍ PRO VAKCINACI PSŮ
ČLÁNKY Z KLUBOVÝCH ZPRAVODAJŮ

Zpracováno Odbornou skupinou pro vakcinační doporučení (OSVD) při Světové asociaci veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA).

OSVD definovala onemocnění, proti kterým je nezbytné očkovat všechny psy. Nezbytně je třeba chránit proti závažným infekcím ohrožujícím celosvětově zdraví a život zvířat. Jedná se o ochranu proti psinkovému viru (CDV), psímu adenoviru (CAV) a psímu parvoviru typ 2 (CPV-2). Protože mateřké protilátky výrazně ovlivňují účinnost vakcín, doporučuje OSVD štěňata očkovat celkem 3 x s poslední dávkou aplikovanou mezi 14. - 16. týdnem věku nebo později. V případech, kdy ze závažných důvodů je možná pouze jedna vakcinace, mělo by být očkování proti základní skupině onemocnění provedeno po dovršení 16 týdnů nebo později.

Většina štěňat je po narození a v prvních týdnech života chráněna mateřskými protilátkami.Jedná se o tzv. pasivní imunitu. Tyto protilátky postupně mizí a v období mezi 8 – 12 týdnem života je jejich hladina natolik nízká, že umožňuje úspěšnou aktivní imunizaci zvířat vakcínami. Štěňata s nízkým titrem protilátek a tím i nedostatečnou pasivní imunitou jsou ohrožena nákazou v mladším věku, naproti štěňatům s vysokým titrem mateřkých protilátek. Ta mohou být schopna na aktivní imunizaci odpovědět tvorbou protilátek až ve věku 12 týdnů. OSVD doporučuje provést první vakcinaci ve stáří 8 – 9 týdnů. Druhé očkování by mělo následovat za 3 – 4 týdny a třetí pak ve stáří 14 –16 týdnů.
První boosterovou vakcínu by všichni psi měli dostat 12 měsíců od ukončení základního vakcinačního schématu. Tato boosterová vakcinace je rovněž pojistkou u psů, kteří ve štěněcím věku nedostatečně reagovali na primovakcinaci.

Dospělí psi, kteří adekvátně reagovali na vakcinaci proti základním onemocněním (CPV, CAV, CPV-2) jsou schopni díky imunologické paměti udržet imunitu po mnoho let bez opakované vakcinace. Proto je možné po 12 měsíční boosterové vakcinaci provést další revakcinaci proti základním onemocněním až za tři roky. Nicméně toto neplatí pro inaktivované vakcíny a pro vakcíny obsahující antigeny proti leptospiróze, bordetelóze a borelióze. Také virová parainfuenza psů vyžaduje častější boosterovou vakcinaci.

Z výše uvedeného plyne, že i nadále je pes očkován každoročně, složení vakcín však bude odlišné. Vakcinace proti základním onemocněním (CPV, CAV, CPV-2) by se měla provádět v intervalu tří let, přičemž proti vybraným onemocněním (leptospiróza, virová parainfluenza, borelióza, bordetelóza) se i nadále očkuje každoročně.

A jaký má vliv „zapomenutí“ majitele na každoroční vakcinaci základních onemocnění? Dospělému psovi, který absolvoval kompletní primovakcinaci s boosterovou vakcinací o 12 měsíců později stačí k upevnění ochranné imunity jedna aplikace vakcíny – tzn. není dávku nutné po 3 – 4 týdnech opakovat. Opakovaná vakcinace je však opodstatněná u psů s neznámou vakcinační historií.

V ČR je povinností vakcinace proti vzteklině. Na základě ustanovení novely veterinárního zákona je nyní možné při povinné vakcinaci psů, koček a fretek proti vzteklině brát ohled na trvání imunity, kterou zaručuje výrobce použité vakcíny. V současné době jsou na trhu vakcíny, zaručující trvání imunity až na dobu 3 let.

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com