KLUBOVÝ WEB

BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE
ČLÁNKY Z KLUBOVÝCH ZPRAVODAJŮ

I ve veterinární medicíně se stále více prosazují přírodní způsoby léčby. Každý již jistě slyšel o použití homeopatie nebo akupunktury při léčbě zvířat. Velmi dobře lze použít i Bachovu květovou terapii, která je jednou z léty ověřených metod alternativní medicíny.

Původ Bachovy květové terapie
Zakladatelem této metody je Dr. Edward Bach, který se jako humánní lékař věnoval homeopatii. Dr. Bach věřil, že fyzické onemocnění je důsledkem emocionální nerovnováhy. Celý život proto strávil hledáním jednoduchého a bezpečného systému léčení, o němž byl přesvědčený, že existuje. To se mu nakonec podařilo. Opustil svou lukrativní lékařskou praxi a celou ortodoxní medicínu a poslední roky svého života strávil léčením svých pacientů za pomoci svých esencí. Je však nutné zdůraznit, že esence nenahrazují lékařskou péči, mohou ji však silně podporovat a ovlivněním psychiky tak urychlit uzdravování.

Co to jsou „Bachovky“
Bachovy květové esence představují velice jednoduchý, bezpečný a přitom velice účinný systém. Bachova květová terapie využívá 38 květových esencí, což jsou esence připravené z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů. 39. esencí je Krizová esence (Rescue Remedy), která se skládá ze čtyř Bachových květových esencí. Rescue remedy ve formě masti se skládá z pěti esencí. Esence neobsahují pyl ani jiné hmotné části rostliny, proto jsou vhodné i pro alergiky. Při jejich používání neexistuje žádná kontraindikace ani interakce s léky klasické medicíny. Akutní či chronická onemocnění, vysoký věk i krizové situace jsou naopak indikací k jejich podání. Použití u psychických potíží nezpůsobuje opak stavu (např. u agresivních psů nevede k jejich plachosti, ale k vyrovnanému chování). Tento způsob terapie není žádnou novinkou, je to prověřený způsob léčby používaný cca 60 let. Bachovy kapky nelze předávkovat, ale vyšší dávkování nezpůsobuje rychlejší nástup nebo zvyšování účinku. Esence jsou volně prodejné, nejsou registrované jako léčivo.

U jakých pacientů Bachovy kapky používáme
Protože Bachovy esence účinkují na všechny živé organismy, využívají se k léčbě u lidí vč. malých dětí a těhotných žen, u zvířat (včetně rybiček), jsou však vyzkoušeny i v péči o květiny. V naší praxi je podáváme při léčbě psů, koček, drobných savců, papoušků, plazů, při ošetřování divoce žijících zvířat...

Jak Bachovky aplikujeme
Z výše popsaných informací vyplývá, že použití Bachových květových esencí je velmi široké. Bachovy kapky se míchají konkrétnímu pacientovi na určitý problém po osobní konzultaci majitele s terapeutem. Výjimku tvoří Krizová esence tzv. Krizovka (Remedy rescue), která je určená pro krizové situace a je univerzální. Při míchání individuální terapie se v jedné lahvičce kombinují maximálně čtyři esence, jejich množství však závisí na příčinách, které vytvářejí daný problém. Aby bylo dosaženo maximální účinnosti, je důležité znát dobře působení jednotlivých esencí a odhalit důvody, které vedou k potížím. Pro správný výběr esencí je tedy především důležitá zkušenost terapeuta, jeho vnímavost k situaci a otevřenost majitele při pohovoru.

Nejčastější využití Bachovy květové terapie
Krizová esence - Krizovka
* univerzální kombinace 4 esencí vhodná pro náhlé situace, kdy je třeba překonat stres, např. při strachu z petard
* Krizovou esenci je možné nosit při sobě a v kritických situacích aplikovat zvířeti, ale i lidem, kritické situaci vystaveným
* Krizovou esenci lze lokálně aplikovat přímo na ránu nebo postižené místo, ať už ve formě kapek nebo masti


Příklady použití pro překonání strachu, stresu, úzkosti v těchto případech:

Traumatologie

Život ohrožující stavy

Situace vyvolávající strach, úzkost

- autoúrazy
- tržné a řezné rány
- pokousání
- zlomeniny
- úžeh
- ochrnutí
- popáleniny atd.

- otrava
- hadí kousnutí
- kolika
- dušení
- krvácení
- šokový stav

- strach z petard na Silvestra
- letní bouřka
- cestování
- návštěva veteriny
- před chirurgickým zákrokem
- domácí hádka apod.


Individuální kombinace Bachových esencí
Příklady použití:
Psychické problémy
* u zvířat s problematickým chováním, které často vzniká při rozepřích v rodině nebo při změnách * v rodině, např. při narození dítěte, příchodu dalších zvířat do rodiny, ztrátě nebo změně majitele, * změně životních zvyklostí rodiny (začne zůstávat sám doma)
* u zvířat, které zažívají velkou změnu, např. změna životních podmínek v souvislosti se stěhováním (např. pes z bytu do kotce, kočka ze zahrady do bytu)
* při agresivním nebo dominantním chování v rodině nebo při kontaktu s ostatními zvířaty
* u zvířat, na které majitelé nevědomky přenáší svou úzkost, nervozitu...
* u doživotních traumat psychického charakteru, např. „poútulkové“ stavy, po prožití silného stresu, u tzv. zkažených psů nesprávnou výchovou
* při situaci, kdy zvíře odmítá zůstávat samo doma, štěká, vyje, ničí věci
* při přehnaném dožadování se pozornosti
* k odstranění zlozvyků
* při netrpělivosti a podrážděnosti
* u zvířat vyděšených, plachých, nedůvěřivých
* při nespavosti
* při rezignaci a apatii např. u starších zvířat
* při nedodržování hygieny, značkování, u pomočování strachy nebo radostným rozrušením
* při poruchách páření z důvodů neschopnosti navázat kontakt s příslušníky svého druhu
* pro zmírnění projevů nežádoucího sexuálního chování (v období hárání, mrouskání)
* při problematické péči o mláďata
* při odběru mláďat od matky
* u papoušků při ošetřování, transportu nebo problémovém chování
* u divokých zvířat ošetřovaných nebo chovaných v zajetí
* před euthanázií

Zdravotní potíže
* před i po chirurgických zákrocích pro lepší průběh anestézie, rychlejší probouzení a rychlejší hojení a rekonvalescenci
* pro podporu imunity a kratší průběh nemoci a rekonvalescence
* u epileptiků nejen při epileptických záchvatech, ale i pro jejich slabší průběh a snížení frekvence,
* u jiných křečových stavů
* u alergiků
* u pacientů s kožními problémy, plísněmi
* při artóze
* při léčbě nádorů
* po dlouhých nemocech
* při léčbě cukrovky

Bachova květová terapie v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, pomáhá však zásadně při léčbě a rekonvalescenci tím, že navozuje stav psychické rovnováhy u pacienta. Ke správnému výběru léčby Bachovými květovými esencemi je důležitá zkušenost terapeuta, jeho vnímavost k situaci a otevřenost majitele při pohovoru.

Autor článku: Markéta Minaříková a redakce © 2007 VETCENTRUM Duchek s.r.o.

Originální přípravky z řady Remedy Rescue si můžete objednat i v e-shopu PETCENTRUM v kategorii Veterinární přípravky - Psychika.

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com